Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Petry Tomasz

Tomasz Petry, ur. 3 XI 1950 w Kramarzówce k. Przemyśla. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydz. Filologiczny (1978).

1978–1981 w ZSL.

1978–2006 nauczyciel w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.

Od IX 1980 w „S”; przew. Tymczasowego Zarządu Komitetu Założycielskiego „S” Nauczycielskiej, nast. przew. Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu.

16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach i Łupkowie, 30 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych pism m.in.: „Solidarność Trwa”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Małopolski”, „Karta”, „Reduta” i „KOS”. Współorganizator z parafią Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu Duszpasterstwa Nauczycieli, uroczystości rocznicowych, cyklu spotkań z ludźmi kultury niezależnej, konferencji ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. chrześcijaństwa; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989–1990 przew. zarządu Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania, 1989–1992 współredaktor (wraz ze Zdzisławem Paszyńskim) pisma „Kurier Jarosławski”, kolporter. Od 1989 współtwórca, działacz Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke (działającego na rzecz wyniesienia Anny Jenke na ołtarze). 1993–1995 współtwórca, działacz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Jarosławiu, 1993–2002 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich tamże. Od 1996 współtwórca i działacz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym tamże, 1998–2006 przew. Rady Powiatu Jarosławskiego. Od 2001 współtwórca Stowarzyszenia Samorządowego Mała Ojczyzna (przew. kolegium). Od 2001 członek Polskiego Związku Pszczelarzy, 2006–2010 prezes koła w Jarosławiu. Od 2006 na emeryturze. 2009–2013 prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jarosławiu. 2013–2017 prezes koła Pszczelarzy tamże, od 2016 członek Regionalnego Związku Pszczelarzy tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem KEN (1993).

21 I 1980 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 16 V 1982 – 14 IX 1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Geodeta; 20 I 1983 – 17 XII 1987 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry