Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pęgiel Wojciech

Wojciech Pęgiel, ur. 1 IV 1955 w Krakowie, zm. 13 I 2005 tamże. Ukończył XIII LO w Krakowie (1974). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, Wydz. Folozoficzno-Historyczny (1996).

1974–1979 pracował m.in. jako robotnik, 1975–1976 w KWK Wieczorek w Katowicach i w Technicznej Spółdzielni Pracy w Krakowie. Od l. 70. uczestnik ruchu piłsudczykowskiego w Krakowie. Od 1979 student Wydz. Filozoficzno-Historycznego UJ w Krakowie, zaangażowany w działalność opozycyjną.

W 1980 pracownik sekcji informacji MKZ Małopolska. We IX 1980 członek grupy założycielskiej NZS na UJ, 1981–1984 członek Senatu UJ jako przew. Samorządu Studenckiego. Od 1981 współpracownik Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, redaktor pisma komitetu „Sowiniec”. Współorganizator Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, w 1981 projektant pamiątkowej odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” wzorowanej na odznace I Brygady „Za wierną służbę”.

Od 1983 w KPN. 12 IX 1984 za udział w marszu ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Wznowił działalność Związku Strzeleckiego Strzelec. 1984 uczestnik II Kongresu KPN w Warszawie. III 1985 uczestnik posiedzenia Rady Politycznej KPN w Warszawie, zatrzymany wraz z in. uczestnikami. 1984–1986 współzałożyciel i uczestnik Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy w Krakowie, II-III 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w kościele Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie. 1986 skreślony z listy studentów. 1986–1990 prowadził podziemne wydawnictwo 6 sierpnia, wydającego przedruki publikacji sprzed 1939, m.in.: Wacław Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego, Wacław Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918; wydawca podziemnego pisma 6 sierpnia. 1986–1989 kolporter prasy podziemnej w Wielkopolsce, m. in. 26 I 1987 zatrzymany przez Wydz. Śledczy WUSW w Poznaniu za przewożenie ok. 1 tys. egz. podziemnego pisma „Solidarni Konin”, 28 I 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 8 IV 1987 zatrzymany w Poznaniu podczas kolportażu in. pisma „Solidarni Konin” osadzony w areszcie MO tamże, 29 IX 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Od 1988 działacz KPN w Poznaniu, współtwórca i szef poznańskich struktur, kolporter w Poznaniu wydawnictw KPN z Małopolski. 1988–1989 współorganizator manifestacji w Poznaniu, m. in. 22 I 1989 zapoczątkował wiec po mszy w kościele NSJ i Matki Boskiej Pocieszenia (oo. jezuici) tamże zorganizowany w rocznicę powstania styczniowego przez KPN, LDPN, SW. Kolporter podziemnych pism „Piłsudczyk Wielkopolski”, „PIK” („Poznański Informator Konfederatów”), „Warta”. 4 II 1989 i 4 III 1989 uczestnik III Kongresu KPN, wybrany w skład Rady Politycznej (w 1992 wybrany ponownie).

W VI 1989 kandydat KPN w Poznaniu w wyborach do Sejmu. 1989–1992 Szef VI Obszaru KPN. 1991–1993 poseł RP z listy KPN, 1995–1999 ławnik Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, 1995–2005 członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie krakowskim/małopolskim.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

1985 – 19 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Fantasta.

Agnieszka Łuczak

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry