Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pęzioł Adam

Adam Pęzioł, ur. 26 VIII 1959 w Kraśniku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (1985).

W czasie studiów (1978-1980) związany ze środowiskami opozycyjnymi Lublina i duszpasterstwem akademickim o. Ludwika Wiśniewskiego . W V 1980 roku zatrzymany w Sandomierzu przez SB za udział w Komitecie Obrony Jana Kozłowskiego, przewieziony do Opatowa, po kilkunastogodzinnym przetrzymaniu na komendzie MO zwolniony.

We IX 1980 współorganizator i członek tymczasowych władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS, od marca 1981 przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS UMCS w Lublinie, członek redakcji Biuletynu NZS UMCS. W III i XI/XII 1981 przewodniczący komitetu strajkowego studentów na Uniwersytecie.

W nocy 12/13 XII 1981 ostrzeżony przez administrację domu studenckiego uniknął aresztowania i ukrywał się. Skreślony z listy studentów. Poszukiwany listem gończym, zatrzymany w marcu 1982, osadzony przez kilkanaście dni w AŚ w Lublinie na podstawie decyzji o internowaniu. Za zgodą rektora prof. Tadeusza Baszyńskiego, decyzją dziekana WPiA prof. Henryka Renigera przywrócony w poczet studentów UMCS. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w Lublinie, od 1985 w Ustrzykach Dolnych. 1982-1985 kolporter wydawnictw podziemnych i współorganizator spotkań kompletów „małego uniwersytetu” NZS UMCS. 1980-1985 współpracował z legalnymi i podziemnymi strukturami lubelskiej „S” i KZ „S” UMCS, pisząc do „Biuletynu Solidarności Nauczycielskiej” pod ps. Krzysztof Woliński. Po ukończeniu studiów przeniósł się z żoną do Ustrzyk Dolnych. 1985/1986 zatrudniony jako nauczyciel w SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, 1986-1988 zatrudniony m.in. w dziale sprzedaży Igloopolu w Smolniku w Bieszczadach oraz jako sprzedawca w sklepie. 1986-1989 doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku historia kultury u prof. Jerzego Kłoczowskiego. W tym okresie otrzymał nagrodę POLCUL i był stypendystą Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. 1985-1988 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych m.in. z Lublina, współpracujący m.in. z Zygmuntem Kozickim.

1988/1989 reaktywował działalność struktur „S” w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie. Od 7 IV 1989 przewodniczący Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Ustrzykach Dolnych, od 11 IV 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „S” w Krośnie, od 16 IV 1989 wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Krośnie. Po wyborach 4 VI 1989 dyrektor biura poselsko-senatorskiego OKP w Krośnie. W VII 1990 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w woj. krośnieńskim. 1990 – II 1993 wicewojewoda krośnieński, następnie do 31 XII 1993 wojewoda przemyski. Współtwórca i sekretarz generalny Euroregionu Karpackiego1993. 1994-1998 prezes Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych. W 1998 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. XI 1998 – I 1999 podsekretarz stanu w MSWiA – Delegat Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w Województwie Lubelskim. 1999-2001 wojewoda opolski. 2002-2006 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od I 2007 roku współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od VII 2008 pracownik NIK. 1994-2006 członek i działacz Unii Wolności, SKL, AWS i PO.

12 VI 1989 – 5 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW Krosno w ramach SO krypt. Kolektyw.

 

Michał Stręk

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry