Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piasecki Tadeusz

Tadeusz Piasecki, ur. 29 X 1950 w Nowym Sączu. Ukończył Technikum Elektroniki Samochodowej w Sztokholmie (1987).

Do 1977 prace dorywcze, 1977-1984 kierowca w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym.

3 IX 1980 przywiózł ze Szczecina postulaty strajkowe i ulotki z instrukcjami nt. tworzenia struktur NSZZ. Od IX 1980 w „S”, organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w NKB; od 6 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego (od XII 1980 Komisji Koordynacyjnej) w Nowym Sączu, przedstawiciel Komisji Koordynacyjnej na posiedzeniach MKZ Małopolska; 5-10 I 1981 oddelegowany przez nowosądecką „S” do wsparcia strajkujących rolników w Ustrzykach Dolnych; w II 1981 założyciel i wydawca (z Teresą Kochańską, Tadeuszem Jungiem, Zbigniewem Leśniakiem, Józefem Jareckim) „Informatora”, biuletynu Komisji Koordynacyjnej „S” w Nowym Sączu.

Po 13 XII 1981 autor, kolporter ulotek i plakatów; od I 1982 założyciel, redaktor, autor, drukarz, podziemnego pisma „Nowosądeckie Wiadomości” (nr 1 z 26 I 1982 z J. Jareckim i Z. Leśniakiem we współpracy z Ewą Zajko). 2 III 1982 aresztowany, 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Nowym Sączu, następnie Hrubieszowie, 24 V 1983 decyzją Sądu Wojskowego w Lublinie zwolniony na 6-mies. przerwę, 12 V 1983 uchwałą Rady Państwa objęty aktem łaski.

Od 16 III 1984 na emigracji w Szwecji, organizator marszów protestacyjnych ws. uwolnienia więźniów politycznych w Polsce: 1 V 1984 w miejscowości Flen i 13 VI 1984 w Sztokholmie pod ambasadą PRL. 1987-2004 kierowca w SAAB Automobile, od 2004 bez zatrudnienia. Od 2008 na rencie.

Od 24 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; od 27 XII 1981 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Nowym Sączu w ramach KE (brak kryptonimu); 27 II 1982 – 15 VIII 1984 przez Wydz. II/V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Malarze.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry