Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piaseczny Krzysztof Jerzy

Krzysztof Jerzy Piaseczny, ur. 16 V 1967 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji, kierunek prawo (1992).

1978-1989 w ZHP, m.in. drużynowy, instruktor w tzw. harcerstwie niepokornym.

1981-1989 współpracownik ZHP poza Granicami Kraju w Wielkiej Brytanii. 1982-1989 kolporter niezależnych czasopism, m.in.: „Barykady”, „Iskry”, „Tygodnika Mazowsze”, niezależnego biuletynu Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy „Czuwajmy”, książek o tematyce historycznej, literatury harcerskiej. W 1983 założyciel 41. Pionkowskiej Drużyny Harcerek, która dała początek późniejszemu środowisku Szczepu 41 Pionkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Olgi i Andrzeja Małkowskich Rzeczpospolita Rzeczpospolita "Rzeczpospolita", podtytuł: „Pismo Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu”, wydawane 14 II 1979 – II/IV 1981 w Warszawie. Skautowa. W 1985 współtwórca Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Pionkach, lokalny lider Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej (m.in. z Lidią Wawer, Haliną Mikulską, Markiem Wierzbickim, Romualdem Zawodnikiem). 1986-1989 działacz Duszpasterstwa Akademickiego i KIK w Lublinie. 1987-1989 działacz NZS na UMCS; w V 1988 uczestnik manifestacji studenckich w Lublinie; 1988-1989 autor kilku artykułów w „Barykadzie”, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, organizator opieki nad dziećmi aresztowanych działaczy „S”. W II 1989 uczestnik spotkania instruktorów ruchu harcerskiego w Warszawie w celu założenia ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

1989-1990 przewodniczący Rady Hufca, z-ca hufcowego, następnie kwatermistrz Hufca ZHP Pionki Darzbór. Promotor polskiego harcerstwa na Wschodzie; pierwszy hufcowy Pionkowskiego Hufca Harcerek i Harcerzy ZHR Darzbór. Promotor polskiego harcerstwa na Wschodzie; organizator i uczestnik wypraw i ekspedycji międzynarodowych do Szwecji, Słowacji, Czech, Austrii, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. 1989-1991 przewodniczący Samorządu Studentów Wydz. Prawa i Administracji UMCS. Od 1989 członek KO Miasta i Gminy Pionki. 1992-1993 radny Miasta i Gminy Pionki (mandat uzyskany w wyborach uzupełniających w 1992 z rekomendacji „S”). W 1992 współzałożyciel (z Markiem Wierzbickim i Joanną Moniką Maciejewską) pionkowskiego dwutygodnika „Nad Zagożdżonką”. 1992-1993 prawnik w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach, 1993-1995 aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Radomiu, 1995-1998 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Grójcu, od 1998 sędzia w Sądzie Rejonowym w Kozienicach; członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. 2000-2002 członek Rady Naczelnej ZHR, 2004-2006, następnie od V 2008 wiceprzew. ZHR; 2002-2004 i 2006-2008 wiceprezes Sądu Harcerskiego ZHR. 2007-2008 główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działacz abstynencki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Bogusław Bek

Opcje strony

do góry