Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piątek Bolesław

Bolesław Piątek, ur. 21 X 1932 w Kutnie. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektryczny (1954) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Górniczy (1958); w 1995 doktorat.

W 1950 zatrudniony w Fabryce Maszyn Rolniczych w Kutnie, 1954-1956 w PKP Katowice, 1958-1959 w KWK Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, 1959-1962 w DOKP w Katowicach; 1962-1967 zastępca naczelnika PKP Oddział Trakcji w Katowicach, 1967-1969 kierownik wydziału w Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Bytomiu, 1969-2007 nadzorował prace trakcyjne i elektryczne w Biurze Projektów Kolejowych w Katowicach. 1963-1967 przewodniczący Klubu Techniki i Racjonalizacji przy ZZ Kolejarzy tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 udostępniał mieszkanie na spotkania członków KS KWK Rozbark w Bytomiu; przekazywał przez kolejową linię telefoniczną w BPK informacje o strajkach na Śląsku do Gdańska; 27 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 27 III 1982 aresztowany, 19 IV 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach na 3 lata więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu; w VI 1982 uczestnik głodówki w zw. z nieudzieleniem pomocy lekarskiej jednemu z więźniów; od 13 X 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w VII 1983 objęty amnestią. 1983-1987 kilkakrotnie przesłuchiwany w MUSW w Bytomiu.

Od 1993 na emeryturze. W 2008 apelował w listach do senatorów i ministra sprawiedliwości o powołanie Trybunału Sprawiedliwości do rozliczenia zbrodni okresu PRL.

Autor 5 wynalazków i patentów oraz wielu prac naukowo-badawczych z zakresu elektroenergetyki i eksploatacji górniczej. W l. 80. autor opowiadań i wspomnień ze stanu wojennego w podziemnym „Tygodniku Mazowsze”, paryskiej „Kulturze” i „Tygodniku Powszechnym”.

W 1986 laureat nagrody KIK w Krakowie za opowiadanie pt. ''Krata''.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry