Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piątkowski Jan

Jan Piątkowski, ur. 4 X 1935 w Gnieszowicach k. Sandomierza. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1963).

1963-1963 aplikacja w Prokuraturze Powiatowej w Nysie, 1965-1968 prokurator w Prokuraturze Powiatowej w Brzegu, 1968-1976 radca prawny w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu, od 1976 adwokat w Zespole Adwokackim w Nysie, od 1985 kierownik.

Od IX 1980 w „S”; od 27 V 1981 członek Prezydium MKZ „S” Ziemi Nyskiej, przewodniczący Komisji Prawnej. W V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, IX/X 1981 delegat na I KZD, przewodniczący Komisji Statutowej Zjazdu. W 1981 redaktor niezależnego pisma „Solidarność Nyska”; od X 1981 działacz KIK w Nysie.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, w grupie wydającej podziemny „Informator Wojenny «S»”. 9 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 24 VII 1982. Udzielał bezpłatnie porad prawnych członkom „S”, osobom represjonowanym z przyczyn politycznych, obrońca działaczy podziemia przed sądami, kolegiami ds. wykroczeń, sądem pracy, m.in. Zdzisława Bernackiego, Władysława Bolechowa, Stanisława Kiliana, Janusza Antoniego Sanockiego i Józefa Trytko. 21 VI 1983 w składzie 3-osobowej delegacji „S”, która złożyła hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas uroczystości religijnych na Górze św. Anny. Współpracownik opolskiego duszpasterza akademickiego o. Józefa Czaplaka, od X 1987 działacz Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w Namysłowie (we współpracy z proboszczem parafii św. Piotra i Pawła ks. Aleksandrem Matyką), autor prelekcji o tematyce prawnej i religijnej.

1989-1993 dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu i członek Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1989 członek Opolskiego KO „S”; w ZChN; 1991-1993 poseł RP z listy Katolickiej Akcji Wyborczej, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych; III-X 1993 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Hanny Suchockiej; 25 IX 1993 z własnej inicjatywy wydał zarządzenie o wszczęciu polskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej, niezależnie od dochodzenia prowadzonego w tej sprawie od 1990 przez władze rosyjskie. Zarządzeniem z 18 X 1993 przekazał śledztwo przeciwko gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu (b. ministrowi obrony narodowej), Kazimierzowi Świtale (b. ministrowi spraw wewnętrznych) i Stanisławowi Kociołkowi (b. wicepremierowi) ws. zbrodni z Grudnia ’70 na Wybrzeżu z Prokuratury Marynarki Wojennej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, doprowadzając do postawienia ich w stan oskarżenia. 1994-1997 prowadził prywatną kancelarię adwokacką w Opolu. 1997-2001 poseł RP z listy AWS; przeszedł do koła parlamentarnego ROP. Od 2001 na emeryturze.

Autor dwóch książek dokumentujących jego działalność publiczną: ''Dotyk Zbrodni. Katyń'' (2001) oraz ''Zaraza szaleje w sądach, w prokuraturach oraz w rządach'' (2010).

VII 1981 – 12 IX 1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu/p. III RUSW w Nysie w ramach KE krypt. Mecenas.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Nysa

Opcje strony

do góry