Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piątkowski Andrzej

Andrzej Piątkowski, ur. 29 V 1934 w Pińsku, zm. 4 II 1989 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1956).

W 1936 wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy, po wojnie zamieszkał w Jeleniej Górze, ukończył I LO tamże, 1956-1959 zatrudniony w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Kłudzienku k. Warszawy, od 1959 w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO we Wrocławiu. W III 1968 uczestnik protestów studenckich. W 1970 uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego; autor przekładów anglojęzycznej literatury fachowej, wynalazków i wniosków racjonalizatorskich; uczestnik prac nad nowatorskimi konstrukcjami komputerów, przerwanych decyzją władz; nieawansowany z powodu odmowy wstąpienia do PZPR. 1979-1989 kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”), książek NOWej, wydawnictwa Głos.

Od IX 1980 w „S”; w V 1981 sygnatariusz petycji, uczestnik manifestacji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.

Po 13 XII 1981 współpracownik struktur związanych z RKS Dolny Śląsk, 1983-1989 kolporter wydawnictw Solidarności Walczącej; autor artykułów w pismach podziemnych (m.in. „Z dnia na dzień”); uczestnik manifestacji organizowanych przez podziemie.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry