Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piechuta Bogusław Stanisław

Bogusław Stanisław Piechuta, OFMCap, ur. 23 XI 1946 w Rozwadowie k. Stalowej Woli, zm. 8 IX 2015 w Tenczynie k. Myślenic. Absolwent studiów filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Kapucynów Krakowie oraz teologicznych w WSD oo. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim (1970), święcenia kapłańskie (1971).

1971–1972 katecheta w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie, 1972–1974 w parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wołczynie, 1974–1976 w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu, 1976–1982 w parafii św. Antoniego w Nowej Soli; VIII 1982 – VIII 1988 gwardian klasztoru oo. kapucynów w Krośnie (parafia Podwyższenia Krzyża Św.), od VIII 1988 wikariusz w parafii Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej k. Makowa Podhalańskiego.

XII 1981 – II 1982 współpracownik Organizacji Młodzieży Walczącej Polski (m.in. druk ulotek) w Nowej Soli. Od 25 VIII 1982 współpracownik i opiekun „S” RKK Regionu Podkarpacie; od VII 1982 współinicjator i organizator (z o. Józefem Ślebodą) mszy za Ojczyznę; organizator pomocy internowanym i ich rodzinom. Inicjator i organizator spotkań, wykładów i odczytów w klasztorze oo. kapucynów w Krośnie; od 1984 inicjator i współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże, od 1986 Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże; twórca młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych, założyciel zespołu Amico tamże, 1982–1989 wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze.

1991–1994 proboszcz w Skomielnej Czarnej, 1994–1999 katecheta i wydawca dwutygodnika „Głos Parafian” w parafii św. Augustyna we Wrocławiu. 1999–2002 w klasztorze oo. Kapucynów w Pile, od 2002 w Domu Rekolekcyjnym oo. kapucynów w Tenczynie, od końca l. 90. Krajowy Asystent (koordynator) Grup Modlitwy Ojca Pio. Od 2011 na emeryturze.

X 1983 – I 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Opiekun.

Bogusław Kleszczyński

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry