Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piecki Andrzej

Andrzej Piecki, ur. 19 XII 1947 w Warszawie, zm. 11 I 2017. Wykształcenie zawodowe, tokarz.

1968-1969 pracownik Centrali Nasiennej w Giżycku, 1970-1971 KWK Wieczorek w Katowicach, 1971-1973 KWK Staszic tamże, 1974-1976 Huty Baildon w Katowicach, od V 1976 Rafinerii Nafty Gdańsk w Budowie, następnie Gdańskich Zakładów Rafineryjnych.

W VIII 1980 współorganizator strajku w rafinerii, członek zakładowego KS, odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w rafinerii, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” i członek prezydium KZ; od VI 1981 oddelegowany do pracy w KZ, kierownik sekcji informacyjnej, współredaktor audycji „Studio S-80” w zakładowym radiowęźle.

13-19 XII 1981 współorganizator strajku w rafinerii, członek KS, odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu; 19 XII 1981 aresztowany, umieszczony w AŚ w Gdańsku, 13 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 22 IV 1983 na mocy aktu łaski (zawieszenie kary na 4 lata); 15 II 1982 zwolniony z pracy. Od V 1984 zatrudniony w Mleczarni Kosakowo w Gdyni, od IX 1984 w prywatnym zakładzie wyrobów metalowych w Kosakowie.

 

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry