Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piejko Mieczysław

Mieczysław Piejko, ur. 1 VII 1944 w Hucisku Jawornickim k. Przeworska. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1967).

1967-1982 nauczyciel matematyki w LO w Zgorzelcu. 1967-1980 w ZNP.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Koła „S” w LO w Zgorzelcu; inicjator powoływania kół „S” w szkołach i innych zakładach pracy w Zgorzelcu i okolicach; w X 1980 współorganizator, przewodniczący MKZ, od XII 1980 Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemia Zgorzelecka; organizator, uczestnik wieców, spotkań, manifestacji. 1980-1981 łącznik między MKZ/MKK Ziemia Zgorzelecka a MKZ Wrocław/ZR Dolny Śląsk (m.in. sprowadzał do Zgorzelca dokumenty, prasę związkową, wydawnictwa niezależne), przedstawiciel Ziemi Zgorzeleckiej w MKZ Wrocław. I-II 1981 podczas strajku w klubie Gencjana wspierał strajkujących, obserwator rozmów między MKS w Jeleniej Górze a delegacjami rządowymi; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR.

15-17 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Zgorzelcu. We IX 1982 zwolniony z pracy, do 1983 bez stałego zatrudnienia, prace dorywcze; po odwołaniu do Sądu Pracy 1983-1989 z nakazu pracy nauczyciel w SP w Sławnikowicach, 1982-1988 uczestnik spotkań organizowanych przy parafii św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu (m.in. w 1986 z bp. Józefem Pazdurem).

1989-1997 nauczyciel w LO w Zgorzelcu, 1989-1997 przewodniczący, następnie członek Koła „S” tamże. W 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Zgorzelcu; organizator zgorzeleckiego KO „S”, następnie wiceprzewodniczący Miejskiego KO „S”; w III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk. 1990-1994 członek Rady Miejskiej Zgorzelca z listy MKO „S”, jednocześnie przedstawiciel Zgorzelca w Sejmiku Wojewódzkim w Jeleniej Górze, wiceprzewodniczący Od 1997 na emeryturze. Od 2001 w PiS, współzałożyciel struktur z Zgorzelcu.

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Zgorzelec

Opcje strony

do góry