Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piekarski Marian

Marian Piekarski, ur. 15 XII 1951 w Chełmnie, zm. 28 VIII 2007 w Walnut Creek (USA). Ukończył LO w Tczewie (1969).

1969-1974 zatrudniony w Zakładach Wytwórczych Ogniw i Baterii Elektron w Starogardzie Gdańskim, od 1974 w Fabryce Urządzeń Okrętowych Techmet w Pruszczu Gdańskim jako specjalista ds. inwestycji. 1979-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, w II 1980 w domu rodziców w Tczewie drukował pisma niezależne, m.in „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR; bliski współpracownik Bogdana Borusewicza; kolporter (z Piotrem Kapczyńskim) wydawnictw niezależnych (m.in. „Robotnik”, „Robotnik Wybrzeża”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, „Głos”, „Bratniak”, książki i ulotki) w Pruszczu Gdańskim i Tczewie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w FUO Techmet, członek KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, pomagał zakładać „S” w zakładach w Pruszczu Gdańskim i Tczewie; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, w XI 1981 zrezygnował z członkostwa ZR.

14-15 XII 1981 podjął próbę zorganizowania strajku w zakładzie; zwolniony z pracy. Kolporter ulotek na teren zakładu; 26 IV 1982 z Kazimierzem Maciejewskim podjął próbę zorganizowania strajku w Techmecie przeciw rygorom stanu wojennego. 12 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie, zwolniony 23 VII 1982.

1982-1989 na emigracji w Pittsburgh (USA). W 1985 w Nowym Jorku w czasie sesji ONZ z udziałem Wojciecha Jaruzelskiego organizator protestu grupy Polaków pod hasłem uwolnienia w Polsce więźniów politycznych. II 1986 – VI 1989 współzałożyciel (m.in. z Janem Karandziejem) i wydawca emigracyjnego dwutygodnika „Wiadomości”. Od III 1986 marszałek Zarządu Związku Narodowego Polskiego w Walnut Creek, od X 1986 członek Komisji Rewizyjnej polonijnej organizacji East Bay Polish-American Association, w I 1987 współzałożyciel organizacji Freedom, organizującej poparcie polityczne i środki finansowe dla podziemia w Polsce. Przez kilka kadencji członek Zarządu Wydz. Kongresu Polonii Amerykańskiej na Północną Kalifornię, wspólnie z działaczami Polonii w San Francisco (Jerzym Jur Lerskim, Wojciechem Winklerem, Ryszardem Kołaczkowskim) wywierał naciski na rząd USA, starając się o zwiększenie poparcia dla podziemia w Polsce, następnie o przyjęcie Polski do NATO i UE. W 1988 współorganizator spotkań z działaczami opozycji odwiedzającymi Północną Kalifornię (Andrzejem i Joanną Gwiazdami, Anną Walentynowicz, Jerzym Kropiwnickim).

Arkadiusz Kazański

Pruszcz Gdański, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry