Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piekart Ryszard

Ryszard Piekart, ur. 27 VII 1937 w Siedlcach. Ukończył Zespół Szkół Budowlanych w Siedlcach (1954), matura w Liceum Korespondencyjnym (1967).

1956–1957 instruktor wychowania fizycznego w Radzie Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie, 1958–1960 zasadnicza służba wojskowa, 1960–1982 magazynier w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Karo w Siedlcach.

Od 1976 drukarz i kolporter niezależnych pism KOR, nast. ROPCiO i KPN (m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Placówka”, „Gazeta Polska”, „Gospodarz”, „Opinia”, „Głos”, „Krytyka”, „Zapis”) oraz wydawnictw książkowych (m.in. Krąg, NOWa, Wydawnictwo Polskie, Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, PoMost). 1977–1979 członek Siedlecko-Podlaskiej Grupy Narodowo-Niepodległościowej, od 1 IX 1979 członek-założyciel KPN (ps. Roman Kossowski). 1978–1981 uczestnik i współorganizator mszy i manifestacji rocznicowych w Siedlcach i Warszawie. W VII 1981 uczestnik akcji budowy pomnika katyńskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom (włącznie ze zrywaniem podłogi).

Od IX 1980 w „S”.

14 XII 1981 podjął próbę organizacji strajku w zakładzie; tymczasowo aresztowany, w I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Siedl­cach na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. 14 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białej-Podlaskiej, Włodawie i Kwidzynie, gdzie 14 VIII 1982 został ciężko pobity, nast. leczony szpitalnie, 24 IX 1982 zwolniony. Od III 1983 na rencie inwalidzkiej. 1983–1989 drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych: pisma siedleckiej „S” „Informator”, „Droga” oraz publikacji książkowych Unii Nowoczesnego Humanizmu.

Od 1998 członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach (od 2010 członek zarządu).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

XI 1979 – II 1985 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Siedlcach w ramach SOR krypt. Osiłek.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry