Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piekarz Tadeusz

Tadeusz Piekarz, ur. 27 X 1941 w Krakowie, zm. 1 III 2005 tamże. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Wydz. Produkcji i Obrotu Towarowego (1967).

Od 1967 kierownik działu planowania, gł. specjalista ds. kooperacji i zarządzania w WSK PZL Kraków.

Od IX 1980 w „S”; 1980–1981 przew. Komitetu Założycielskiego w WSK PZL; od 15 IX 1980 członek MKZ Małopolska, odpowiedzialny za Sekcję Organizacyjną, od 16 III 1981 prezydium MKZ Małopolska, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek prezydium ZRM; IX/X 1981 delegat na I KZD. Od 5 III 1981 członek KOWzP w Krakowie/od 9 X 1981 Krakowskiego KOWzP.

Od 13 XII 1981 członek Robotniczego KS ulokowanego w HiL. W ukryciu (m.in. w mieszkaniu Tadeusza Świdzinskiego); od II 1982 członek RKW Małopolska, z Tadeuszem Jakobszym odpowiadał za finanse; 13 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Kielcach-Piaskach, X 1982 zwolniony; 9 XI 1982 ponownie zatrzymany, aresztowany i osadzony w AŚ w Krakowie, 27 I 1983 warunkowo zwolniony na mocy decyzji Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie; kilkakrotnie zatrzymany i poddawany rewizjom.

Od 12 IX 1988 członek Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska, od 8 III 1989 prezydium. Od 29 III 1989 członek Zespołu Inicjującego Małopolski KO; od 5 XI 1989 z-ca przew. Krakowskiego KO; w 1989 przew. KZ w WSK PZL; IV–VI 1989 redaktor pisma „Karta 89”. 1989–1990 dyr. naczelny w WSK PZL Kraków. 1990–1995 wojewoda krakowski; 1996 prezes rady nadzorczej ZUS w Krakowie i Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie. 1999–2005 prezes Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych Kolonia w Harbutowicach k. Sułkowic.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996).

1980–1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Krakowie KW MO w ramach SOR krypt. Świeca; 1981–1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOS krypt. Trio/Planista.

 

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry