Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piekarz Tadeusz

Tadeusz Piekarz, ur. 27 X 1941 w Krakowie, zm. 1 III 2005 tamże. Ukończył Technikum Budowlane w Krakowie, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej tamże (1967) oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych (1976).

Od 1967 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Państwowych Zakładach Lotniczych w Krakowie (kierownik działu planowania, główny specjalista ds. kooperacji i zarządzania, od 1989 dyrektor naczelny).

W „S” od IX 1980; przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSP-PZL, od 15 IX 1980 członek MKS Regionu Małopolska. Od VII 1981 członek prezydium ZR Małopolska, uczestnik I KZD.

W V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Kielcach-Piaskach; 9 XI 1982 postawiony w stan oskarżenia za działalność związkową 13 XII 1981 – 13 V 1982 i aresztowany; 27 I 1983 postanowieniem Sądu Wojskowego Okręgu Warszawskiego warunkowo zwolniony. Od IX 1988 członek RKS Małopolska.

1990-1995 wojewoda krakowski.

Wyróżniony tytułem Krakowianin Roku (1995), Medalem św. Brata Alberta (1997), odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Do 24 VIII 1989 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Planista.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry