Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piekło Dariusz

Dariusz Piekło, ur. 24 VII 1963 w Przeworsku k. Rzeszowa. 1982–1990 student geofizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 1982 w Ruchu Oporu NZS Kraków, wydawca pism NZS, m.in. „Przegląd Akademicki”, „Gwarek”, „Informator”. 1982–1984 autor i drukarz w podziemnych pismach „Barykada” i „Krzyk”; organizator kolportażu wśród studentów. 1983–1988 drukarz podziemnych pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarnośc Hutników”. Od 1983 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w 1988 pobity, wielokrotnie karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń. W 1985 współzałożyciel podziemnego pisma „Przegląd Akademicki”. 1986––1989 współorganizator niezależnych manifestacji i happeningów w Krakowie, 1987–1988 współpracownik Organizacji Młodzieżowej (nast. Studenckiej) KPN, w 1987 współzałożyciel podziemnego pisma „Informator”; organizator działalności wydawniczej, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, redaktor, drukarz „Gwarka”; 1987–1988 drukarz pisma PPS „Robotnik Polski”. 10 I 1987 uczestnik II Krajowego Zjazdu NZS w Warszawie, współzałożyciel i członek KKK NZS. W 1987 organizator NZS na AGH. 1988–1991 uczestnik Ruchu WiP. W V 1988 inicjator strajku w Miasteczku Studenckim w Krakowie; X – XI 1988 bojkotu studium wojskowego na AGH.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO. 1989–2002 włas­na działalność gospodarcza, od 2002 zw. z funduszem Mistral (Warszawa), doradca handlowy, menadżer projektów. 19931997 członek Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza. 1997–1998 kierownik działu informacji w Fundacji Dziennikarzy Merkuriusz w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1983–1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Młodzi; 1987–1990 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SOR krypt. REN.

Jan Szpil, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry