Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pielacha Stanisława Ewa

Stanisława Ewa Pielacha, ur. 18 VI 1959 w Międzylesiu k. Kłodzka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek pedagogika (1983) oraz bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (1987), California State of University w Sacramento, kierunek Community Organizing Planning and Administration (1994), University of British Columbia k. Vancouver, kierunek socjologia (2005).

1980–1981 w NZS; I–II 1981 uczestniczka strajku na UWr ws. rejestracji NZS.

XII 1981 – VI 1982 organizatorka we Wrocławiu pomocy rodzinom osób internowanych i aresztowanych. VII 1982 – IV 1989 członek SW, współpracowniczka Stanisława Mittka (1982–1987), Bogdana Makarskiego i Adama Łotockiego (1982–1989) oraz Zofii Maciejewskiej (1985–1989). Kolporterka, koordynatorka sieci kolportażu i drukarz podziemnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Myśli”, „CDN”, „Solidarność Dolnośląska”, „Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niteczka”, także kolporterka ulotek i książek, m.in. NOW-ej i Agencji Wydawniczej Solidarności Walczącej. 1982–1984 współpracowniczka redakcji podziemnego pisma „CDN”, autorka (ps. Anna). Do XII 1983 telefonistka w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji we Wrocławiu, XII 1983 – IV 1984 maszynopisanie. 1985–1987 kierownik Biblioteki Zakładowej w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Archimedes we Wrocławiu. 10 IV 1984 zatrzymana po rewizji mieszkania, 12 IV aresztowana, osadzona w ZK we Wrocławiu i areszcie WUSW tamże, 27 VII zwolniona, 28 VII Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków umorzył sprawę na mocy amnestii. 1985–1987 redaktorka podziemnego pisma „Myśli”. 1987–1989 kierownik Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Wrocław-Krzyki, filia przy ul. Krynickiej.

Od VI 1989 na emigracji w USA. 1989–1990 prace dorywcze w Nowym Jorku, nast. studentka w Sacramento, od 1994 pracownik socjalny w hrabstwach Kalifornii i miastach stanu Waszyngton.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2012).

19 IV 1984– 11 II 1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR/KE krypt. Nauczycielka/Maszyni­stka.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry