Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieńkowska Krystyna

Krystyna Pieńkowska, ur. 8 VI 1936 w Wilnie (obecnie Litwa). Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1963).

1974-1994 nauczycielka w II LO w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Wychowania przy MKZ Gdańsk, w XI 1980 uczestniczka strajku nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, członek zespołu negocjacyjnego.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi, zwolniona w VII 1982, przeniesiona do zajęć w szkole wieczorowej. 1982–1989 wiceprzewodnicząca TKZ Oświaty, 1982-1983 organizatorka regularnego kursu edukacyjnego dla młodzieży w zakresie literatury zakazanej, 1983-1989 założycielka i redaktor podziemnego miesięcznika „Kontakty”, organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, w tym pomocy finansowej dla uczniów karanych grzywnami za udział w demonstracjach, wraz z grupą uczniów organizatorka obchodów świąt narodowych, współorganizatorka przedsięwzięć związanych z Tygodniami Kultury Chrześcijańskiej.

W 1989 przywrócona do pracy w szkole dziennej. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (1992).

 

Adam Borowski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry