Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieńkowski Adam

Adam Pieńkowski, ur. 17 IV 1939 w Grudziądzu. Absolwent

Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny (1962).

1962–2002 pracownik Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych nr 1 (od 1971 Centrum Techniki Okrętowej) w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w CTO.

14-19 XII 1981 uczestnik strajku tamże; w I 1982 zwolniony z pracy za odmowę podpisania tzw. lojalki. W II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, w V 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. W X 1982 przywrócony do pracy w CTO przez Sąd Pracy w Gdańsku. III 1982 – 1988 współorganizator (z grupą inżynierów z TKZ) druku i kolportażu podziemnego pisma „Nasz Czas”, drukarz i kolporter także in. pism podziemnych, uczestnik manifestacji.

1989–1991 przewodniczący KZ w CTO. W 1989 współorganizator i pierwszy przewodniczący Gdańskiego KO. Od 2002 na emeryturze. 2004-2007 dyr. biura senatorskiego Anny Kurskiej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

20 VI 1983 – 6 IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Komisja, nr rejestracyjny 47205.

 

Adam Borowski

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry