Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieńkowski Adam

Adam Pieńkowski , ur. 17 IV 1939 w Grudziądzu. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechanicznego (1962).

1962–2002 asystent, nast. projektant, st. projektant w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1/Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. KZ.

14–19 XII 1981 współorganizator strajku tamże. I 1982 zwolniony z pracy za odmowę podpisania tzw. lojalki. 8 II 1982 zatrzymany, nast. aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku pod zarzutem zorganizowania strajku i kierowania nim. 20 V 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 21 V 1982 zwolniony z aresztu.

X 1982 przywrócony do pracy w CTO przez Sąd Pracy w Gdańsku. III 1982–1988 współorganizator (m.in. z Leszkiem Koniecznym, Andrzejem Ostrowskim, Januszem Pelcem) druku i kolportażu podziemnego pisma „Nasz Czas”; drukarz i kolporter pism podziemnych (m.in. „Rozwagi i Solidarności”, „Portowca” i „»Solidarności«. Pisma Regionu Gdańskiego”).

Od 1989 ponownie w „S”, 1989–1991 przew. KZ. 1989 współorganizator i pierwszy przew. Gdańskiego KO. Od 2002 na emeryturze. 2004–2007 dyr. biura senatorskiego Anny Kurskiej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

20 VI 1983–6 IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Komisja.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry