Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieńkowski Robert

Robert Pieńkowski, ur. 26 VI 1966 w Głogowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych, Filozoficznych i Pedagogicznych (1991).

1985-1989 od początku studiów współpracownik tajnych struktur NZS na UWr, kolporter podziemnej prasy, kurier przywożący książki niezależnych oficyn z Warszawy, uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach; 1987-1989 współzałożyciel i członek redakcji niezależnego miesięcznika „Wrocławski Student”. W 1985 i 1988 brał udział w organizowanych przez podziemną „S” akcjach obliczania frekwencji w wyborach do władz PRL; w 1987 prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla represjonowanych. W V 1988 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr, X-XI 1988 bojkotu zajęć Studium Wojskowego; od X 1988 członek jawnych, nielegalnych struktur NZS na UWr, w IV i V 1989 uczestnik IV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NZS; od 1989 członek Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Bratnia Pomoc Bratnia Pomoc, niezależna inicjatywa studencka, rozwijana we Wrocławiu 1987-1990, głównie w środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej pomysłodawcą i animatorem był student historii Paweł Skrzywanek, który dla swego przedsięwzięcia uzyskał przychylność rektora UWr prof. Mieczysława Klimowicza. Celem Bratniej Pomocy była integracja społeczności akademickiej, samopomoc koleżeńska, reforma szkolnictwa wyższego. Jej działacze blisko współpracowali z NZS, niejednokrotnie byli zarazem jego członkami. Jednym z celów BP było wsparcie NZS w walce o prawo do legalnego działania. W związku z personalnym pokrywaniem się części organizacji BP postrzegana bywała jako formacja służąca NZS-owi do walki o prawo do rejestracji. BP wspierała liczne akcje protestacyjne, brała udział w organizowaniu strajków okupacyjnych na UWr w V 1988 i V 1989. 1989-1990 stowarzyszenie Bratnia Pomoc wydawało we Wrocławiu pismo „Bratek”. Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W l. 80. kilkakrotnie zatrzymywany podczas demonstracji ulicznych we Wrocławiu.

1991-1995 doktorant na UWr, od 1996 nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu. Od 1989 działacz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, od 2003 członek Zarządu Głównego PTN.

Autor artykułów i książek z dziedziny numizmatyki.

Wyróżniony w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na wydarzenie muzealne roku za wystawę w Muzeum Miedzi w Legnicy (1997) oraz Złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami (2001).

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry