Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieprz Kazimierz

Pieprz Kazimierz, ur. 1 III 1944 w Neustrelitz w Niemczech. Wykształcenie średnie.

Pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami we Wrocławiu.

Pod koniec VII 1980 organizator strajk . Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie. 1 IX 1980 – 30 VI 1981 członek prezydium MKZ we Wrocławiu, współautor wrocławskiego projektu statutu „S”, uczestnik posiedzeń KKP. Zwolennik powstania Sieci Wiodących Zakładów Pracy „S”; współorganizator i przew. inicjatywy przekształconej nast. w Ośrodek Badań Społecznych działający najpierw przy MKZ, a nast. przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk. Zwolennik regionalnej autonomii OBS. Uczestnik spotkania w Warszawie w sprawie strajku głodowego wrocławskich kolejarzy. Od listopada 1980 r. przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej „S”. Na pocz. 1981 oddelegowany do Krajowej Komisji Wyborczej w Gdańsku. Latem 1981 powrócił do Wrocławia, gdzie pracował w ZR, zwłaszcza w OBS. IX/X 1981 obserwator obrad I KZD.

12/13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie (współanimator życia kulturalnego internowanych), 23 VII 1982 zwolniony. W 1982 zwolniony z pracy, nast. przywrócony do pracy w wyniku korzystnego dlań wyroku Sądu Pracy na stanowisko kierowcy. Wraz ze Stefanem Majką podjął próbę reaktywacji zakładowej komórki „S” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami.

W 1989 r. podjął działalność w legalnej „S”, z której wycofał się po krótkim czasie.

14 II 1983 – 30 VIII 1987 rozpracowywany przez V Wydz. KW MO we Wrocławiu/p. V DUSW Wrocław-Stare Miasto w ramach KE krypt. Ziołowy.

 

Piotr Cichoracki

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry