Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieronkiewicz Mieczysław

Mieczysław Pieronkiewicz, ur. 6 I 1948 w Sułkowicach k. Krakowa. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Katowicach (1982).

1966-1997 zatrudniony w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach. 1976-1980 w PZPR. 1979-1981 kolporter wydawnictw niezależnych.

1-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Wujek; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w Dziale Wentylacji kopalni.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Wujek. 20 XII 1981 zatrzymany, pobity przez funkcjonariuszy MO, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Kokotku i Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 23 VII 1982. Skreślony z listy ratowników i górników strzałowych, po wyjściu zatrudniony na gorszym stanowisku pracy. 1982-1989 kolporter pism podziemnych i książek na terenie kopalni oraz znaczków Poczty „S”, sprzedawanych w celu wspierania tajnej działalności związkowej; członek Społecznego Komitetu Pamięci Poległych Górników KWK Wujek, współorganizator uroczystości rocznicowych 16 XII pod krzyżem przy kopalni; wielokrotnie przesłuchiwany w KW MO/WUSW w Katowicach. 1985-1988 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. W l. 80. uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

W 1989 członek KO w Katowicach. W 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Wujek, X 1989 – 1991 wiceprzewodniczący KZ, 1991-2003 członek KZ; 1990-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1990 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Pomordowanych Górników. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry