Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pieróg Antoni

Antoni Pieróg, ur. 14 I 1942 w Jabłonce k. Nowego Targu, zm. 20 XI 1987. Ukończył Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach (1968).

1962-1968 zatrudniony w KWK Mysłowice, w 1968 w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach, 1968-1987 ponownie w KWK Mysłowice. 1964-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w kopalni.

13 XII 1981 uczestnik próby zorganizowania strajku w KWK Mysłowice, członek KS. 16 XII 1981 zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Mysłowicach, 2 II 1982 uniewinniony wraz z innymi współoskarżonymi w tej sprawie przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach. 1982-1987 wraz z Ryszardem Rożnieckim kolporter pism podziemnych: „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do Życia” i „Górnik Polski”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

1982 – 16 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Zofia.

Stefan Sarwa

Region Śląsko-Dąbrowski, Mysłowice

Opcje strony

do góry