Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piesiak Andrzej

Andrzej Piesiak, ur. 11 II 1954 w Zielonej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1980).

1980-1985 zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w WUT, 17 IX 1980 współzałożyciel, wiceprzewodniczący MKZ Województwa Jeleniogórskiego. 20 IX 1980 sygnatariusz porozumienia MKZ z władzami woj. i Jeleniej Góry ws. funkcjonowania MKZ. 20 I – 10 II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). (odpowiedzialny za organizację i aprowizację), członek MKS, negocjator z komisjami rządowymi. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, przewodniczący ZR Jelenia Góra, IX/X 1981 uczestnik 1. tury I KZD, delegat 2. tury (mandat otrzymał za Jerzego Dworakowskiego), członek KKP/KK. W 1981 autor w pismach związkowych „Solidarność Jeleniogórska” i „Odrodzenie”; od 12 III 1981 działacz Regionalnego KOWzP w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Kamiennej Górze, Głogowie, Gębarzewie i Kwidzynie, 8 XII 1982 zwolniony. III/IV-X 1983 współorganizator (m.in. z Krzysztofem Kubasiakiem, Ryszardem Matusiakiem, Romanem Niegoszem) podziemnego TZR „S”; XI 1983 – IX 1986 współorganizator i przewodniczący Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jelenia Góra; X 1986 – II 1989 członek (ze Zdzisławem Antonim Bykowskim, Jerzym Nalichowskim i R. Niegoszem) Tymczasowej Rady „S” Regionu Jelenia Góra; 1983-1989 członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościołach Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Erazma i św. Pankracego i wykładów jeleniogórskiej Wszechnicy przy Duszpasterstwa Ludzi Pracy; 1983-1987 członek i menedżer Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze. W I 1985 z powodu nacisku SB zwolniony z pracy, przegrał proces w Sądzie Pracy we Wrocławiu o przywrócenie do pracy w WUT, niepowodzeniem zakończyło się otwarcie zakładu stolarskiego (decyzję o rejestracji anulował Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze), do 1986 bez zatrudnienia. Wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń. 1986-1988 pośrednik handlowy w wałbrzyskim oddziale Powszechnej Agencji Handlowej, od 1989 współzałożyciel i wiceprezes ELTEL Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, od 1993 własna działalność gospodarcza.

II-XII 1989 przewodniczący TZR; 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, sekretarz Senatu, członek Komisji Gospodarki Narodowej, 1991-1994 członek KLD, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, 1991-1993 senator z listy KLD, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, od 2001 w PO.

Opublikował fragmenty dziennika z internowania w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze („Rocznik Jeleniogórski”, 2005, 2006) oraz w Kwidzynie ''Krople historii'' (2007).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Do 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry