Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piestrak Władysław

Władysław Piestrak, ur. 26 VIII 1947 w Studzianie k. Przeworska. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny (1972).

1972-1973 zatrudniony w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych Inco w Mszanie Dolnej, 1973-1977 w szpitalu w Branicach k. Głubczyc, 1977-1982 w Stowarzyszeniu PAX w Rzeszowie, 1983-2004 w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; członek struktur związkowych w rzeszowskim oddziale PAX. I-II 1981 wspomagał strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, organizator sal na spotkania i noclegu dla prelegentów i doradców (m.in. Andrzeja Stelmachowskiego i Zbigniewa Romaszewskiego). 1980-1981 współpracownik regionalnych pism związkowych „S” („Solidarność Rzeszowska”, „Z Dołu”).

Po 13 XII 1981 zatrzymany, w następstwie czego odwołany z funkcji w rzeszowskim oddziału PAX. Od 1982 współpracownik RKW w Rzeszowie; 1982-1988 siatki kolportażowej RKW; kolporter wydawnictw podziemnych. Do połowy 1982 współredaktor biuletynu informacyjnego RKW „Solidarność Trwa”. Od 1985 współorganizator Olimpiad Specjalnych w Rzeszowie.

II 1989 – 2004 członek KZ „S” Pracowników Służby Zdrowia w Rzeszowie, 2003-2004 wiceprzewodniczący KZ w ZOZ nr 1 tamże; 2003-2005 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszów, członek ZR. 1979-2000 członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Oddział w Rzeszowie.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry