Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietkiewicz Antoni

Antoni Pietkiewicz, ur. 24 XII 1948 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1978), studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej - energetyka jądrowa (1986), studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1995).

1968–1982 kierownik grupy robót elektrycznych, nast. dyspozytor produkcji w Kombinacie Budowlanym w Kaliszu.

W l. 60. i 70. zw. z kościołem Nawiedzenia NMP (oo. jezuici) w Kaliszu. 1977–1981 współpracownik KOR/KSS KOR, zbierał informacje o represjach, kolporter niezależnych pism „Komunikat” KOR, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Robotnik”, „Opinia”, „Gospodarz”, „Bratniak”. 1978–1980 współwydawca niezależnego pisma „Wolne Słowo”; 1979–1980 uczestnik ROPCiO. 11 XII 1978 aresztowany, oskarżony o handel dolarami, osadzony w ZK we Wronkach, 15 I 1979 zwolniony, postępowanie umorzono.

We IX 1980 współpracownik i doradca komitetów strajkowych w Kaliszu (m.in. w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex i Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary) w rozmowach z dyrekcjami i władzami lokalnym. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, 29 IX 1980 – 1 VII 1981 przew. MKZ w Kaliszu, od X 1980 współzałożyciel, redaktor niezależnego pisma „NSZZ «Solidarność» – Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego”, 10 V – 21 IX 1981 przew. prezydium Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kaliszu (Zarządu Okręgu); VI–VII delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, wiceprzew. ZR Wielkopolska Południowa; IX/X delegat na I KZD, sekretarz prezydium zjazdu, od X członek KK, od XI 1981 przew. ZR. XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce, od 4 X 1982 w ukryciu (nie wrócił do Ośrodka Odosobnienia po przepustce) w Kaliszu, nast. Warszawie i na Górnym Śląsku. 13 X 1982 współorganizator (z o. Stefanem Dzierżkiem) pierwszej w Kaliszu mszy za Ojczyznę w kościele Nawiedzenia NMP. W XII 1982 zwolniony z pracy. X 1982 – IX 1984 przew. Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego w Kaliszu, redaktor i autor w podziemnych pismach „Biuletyn Informacyjny TKK Wielkopolska Południowa” i „Magazyn Polski Walczącej”. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Droga”, „Informacja Solidarności”, „Replika”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Dolnośląska”. 1982–1984 przez kurierów (m.in. z Marią Kowalewską, Elżbietą Kubasik, Jackiem Malcem, Bogusławem Śliwą i Andrzejem Węgrzynem) przekazywał do Kalisza podziemne wydawnictwa (m.in. NOW-ej, Solidarności Walczącej, TKK), współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz TKK. VII 1983 – XI 1984 przew. Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Kalisz–Konin–Sieradz, współredaktor, drukarz podziemnego pisma MKK „Nasza Solidarność”. 1983–1984 organizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Koninie. 2 VII 1984 aresztowany w Warszawie, 23 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. XI 1984 – VII 1990 zatrudniony w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt w Warszawie. Od XI 1984 członek TKZ, w 1988–1989 przew. Rady Pracowniczej; 1984–1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Energetyki w kościele św. Anny w Warszawie.

Od IV 1989 przew. Tymczasowej KZ, nast. KZ, XII 1989 – I 1990 delegat na II WZD Regionu Mazowsze, IV 1990 na II KZD; IV 1990 – VIII 1990 przew. KKR. 1990–1991 prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu. 1990–1991 wojewoda kaliski, 1991 pierwszy z-ca szefa Kancelarii Prezydenta RP, 1992–1995 wiceprezes NIK, 1995–1999 dyr. pionu kontrolingu, członek zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Warszawie. 1999–2001 wojewoda mazowiecki. 2001–2003 prezes zarządu Bioenergia ESP Sp. z o.o. w Gdyni, 2003–2006 wiceprezes zarządu Prestige Development Sp. z o.o. w Warszawie, 2005–2006 gł. specjalista ds. inwestycji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego tamże, 2006–2007 wiceprezes, 2008–2011 prezes zarządu BOT Górnictwo i Energetyka SA w Łodzi. Od 2011 na emeryturze. Od 2016 prezes zarządu Fabryki Kotłów Sefako SA w Sędziszowie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim Republiki Włoskiej (2000).

21 IX 1978 – 23 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Blacha; 24 VIII 1979 – 4 IX 1981 przez Wydz. III KW MO w ramach SOR krypt. Inicjatywa; 2 X 1981 – 19 VIII 1982 w ramach SOR krypt. Klubowiec; 20 V 1983 – 18 XII 1985 przez Wydz. III/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Zbieg; 6 X 1983 – 24 IX 1986 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Układ.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry