Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietkiewicz Antoni

Antoni Pietkiewicz, ur. 24 XII 1948 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1978); także studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu energetyki jądrowej (1986), menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1995), kursu dla wyższych urzędników państwowych w Londynie (1992).

W l. 60. i 70. związany z kościołem oo. jezuitów w Kaliszu, uczestnik spotkań tzw. szkoły jezuickiej. Od 1976 działacz KOR, KSS KOR, kolporter niezależnych wydawnictw, zbierał informacje o represjach (współpraca z Jackiem Kuroniem, Janem Lityńskim, Henrykiem Wujcem, Bogusławem Śliwą, Tadeuszem Wolfem i Tadeuszem Konarskim); 1979-1980 działacz ROPCiO (współpraca z T. Wolfem, Restytutem Staniewiczem, Benedyktem Czumą, Bronisławem Komorowskim, Lechem Dymarskim, Mirosławą Czajką, Józefem M. Janowskim, Andrzejem Krawczykiem), w XII 1978 uczestnik IV Spotkania Ogólnopolskiego ROPCiO, członek Rady Sygnatariuszy. 1978-1980 represjonowany, m.in. oskarżony o handel dolarami ponad miesiąc przetrzymywany w ZK we Wronkach (1978/1979), po zwolnieniu zajął się (z T. Wolfem) hodowlą nutrii. 1979-1980 pracownik Kombinatu Budowlanego w Kaliszu; współwydawca niezależnego pisma „Słowo Wolne”.

W 1980 uczestnik strajków w Kaliszu, współpracownik, doradca KS-ów (m.in. w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex i Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary) w rozmowach z dyrekcjami i władzami lokalnym. Od jesieni 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Kombinacie Budowlanym, od IX 1980 przewodniczący MKZ, zaangażowany w tworzenie Regionu „S” w województwie kaliskim, od V 1981 przewodniczący Zarządu Okręgu w Kaliszu; delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, wiceprzewodniczący ZR Wielkopolska Płd., delegat na I KZD, sekretarz Prezydium Zjazdu, członek KK; od XI 1981 (po rezygnacji Zygmunta Rolicza) p.o. przewodniczący ZR; od X 1980 współzałożyciel, redaktor pisma „NSZZ «Solidarność». Pismo MZK NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego”; w XI 1981 sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku k. Wejherowa i Warszawie-Białołęce. We IX 1982 nie wrócił z przepustki, lider Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Regionu (sygnował swoim nazwiskiem działania TKK), współredaktor, autor artykułów w prasie podziemnej (m.in. „Biuletynie” TKK, „Magazynie Polski Walczącej”), kolporter; 13 X 1982 współorganizator (z o. Stefanem Dzierżkiem) pierwszej w Kaliszu Mszy za Ojczyznę w kościele oo. jezuitów. 1982-1984 ukrywał się w Warszawie i na Górnym Śląsku, m.in. w Gliwicach (kontakt z kaliskim podziemiem przez m.in. Andrzeja Węgrzyna, B. Śliwę, Marię Kowalewską , Jacka Malca i Elżbietę Kubasik), przez kurierów do Kalisza przekazywał podziemne wydawnictwa (m.in. NOWej, Solidarności Walczącej, TKK Regionu Mazowsze), współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom i TKK Region Mazowsze (w kontakcie ze Zbigniewem Bujakiem przez Ewę Kulik). VII 1983 – XI 1984 szef Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Kalisz-Konin-Sieradz, współredaktor, drukarz pisma MKK „Nasza Solidarność”. Organizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Koninie. 3 I 1984 Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu wszczęła wobec niego śledztwo, 27 II 1984 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i rozesłano list gończy.

W VI 1984 sygnatariusz listu do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z oświadczeniem o nieuczestniczeniu w wyborach do Rad Narodowych. 2 VII 1984 aresztowany w Warszawie, 23 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od XI 1984 działacz TKZ w warszawskim Energoprojekcie, 1984-1988 Duszpasterstwa Świata Pracy Energetyki w kościele św. Anny w Warszawie, w 1988 przew. Rady Pracowniczej w Energoprojekcie.

W 1989 po Okrągłym Stole przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w Energoprojekcie, następnie przewodniczący KZ w Energoprojekcie, delegat na II WZD Regionu Mazowsze, delegat na II KZD, od IV 1989 przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. VIII 1990 – I 1991 wojewoda kaliski, I 1991 – XI 1991 pierwszy zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, 1992-1995 wiceprezes NIK, 1995-1999 dyr. pionu kontrolingu, członek zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 1999-2001 wojewoda mazowiecki, od 2002 m.in. własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Republiki Włoskiej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Honorowy Obywatel Miasta Kalisza (2009).

21 IX 1978 – 8 VIII 1983 lub IX 1983 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Blacha; 24 VIII 1979 – 25 VII lub 4 IX 1981 przez Wydz. III KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Inicjatywa; 2 X 1981 – 6 VIII 1982 w Kaliszu w ramach SOR krypt. Klubowiec;

od 20 V 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Zbieg; 6 X 1983 – 24 IX 1986 w ramach SOR krypt. Układ; od 22 I 1986 przez Wydz. V-1 SUSW w ramach SOR krypt. Wędrownik; od 1 X 1987 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Wędrownik, zdjęto z ewidencji 17 VI 1989.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry