Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietkiewicz Halina

Halina Pietkiewicz, ur. 25 I 1957 w Olsztynie. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Poligraficzną tamże (1975).

1975–1983 introligator, brygadzistka i instruktorka uczniów w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka na Wydziale Introligatorni, członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie, mąż zaufania. 17 VIII–5 IX 1981 uczestniczka strajku w OZGraf.

Po 13 XII 1981 członek nieformalnej grupy (z Danutą Gulko, Janiną Sidor, Romanem Brysiakiem, Ireną Michalską) drukującej i kolportującej ulotki i pisma (m.in. „Rezonans”). 26 VIII 1982 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, 4 XII 1982 zwolniona. 1983 introligator-krajacz w Spółdzielni Pracy Poligrafika w Bartoszycach Zakład Graficzny w Olsztynie, 1983–1988 introligator w Przygotowalni Offsetowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej tamże, 1988–1994 w Diecezjalnym Zakładzie Poligraficznym tamże.

1994–2001 introligator, szef produkcji w TWD Nord Sp. z o.o. tamże, 2001–2013 na zasiłku przedemerytalnym, od 2013 na emeryturze.

15 I 1986–25 V 1987 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Oktawia

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry