Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietkiewicz Jerzy

Jerzy Pietkiewicz, ur. 3 IV 1950 w Kaliszu. Ukończył LO im. Adma Asnyka w Kaliszu.

1979-1980 współpracownik ROPCiO w Kaliszu. Zatrudniony w Przedsiębiorstwie Ulic i Mostów w Kaliszu z siedzibą w Borowie.

We IX 1980 inicjator Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S”; następnie przewodniczący KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., od 8 I 1982 w Głogowie, 13 II 1982 odmówił podpisania tzw. lojalki, zwolniony 15 II 1982 po interwencji Episkopatu. Od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik niezależnego pochodu 1 V 1983 w Kaliszu, zatrzymany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny.

Wyemigrował do Australii.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry