Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietkiewicz Michał

Pietkiewicz Michał, ur. 6 V 1917 w Białej Wace k. Wilna, zm. 19 X 1988 w Białymstoku. Ukończył gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 w stopniu plutonowego podchorążego w 85. Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich, przeszedł szlak bojowy 19. Dywizji Piechoty. W czasie walk o Grodno w niewoli sowieckiej, uciekł, ukrywał się w Lidzie, nast. do końca wojny na Białostocczyźnie: we Wroceniu, w Goniądzu, Dolistowie i Zabielu.

Od 1945 nauczyciel w Dolistowie i Zabielu. 1951 na skutek szykan władz szkolnych za nauczanie jęz. polskiego i historii niezgodne z obowiązującym programem porzucił pracę w szkole; zatrudniony w Wojewódzkim Zarządzie Kin w Białymstoku, 1961 za „działalność antypartyjną” usunięty z pracy. Od 1961 zatrudniony w Zakładzie Urządzeń Radiowych i Telewizyjnych w Białymstoku, nast. w Centrali Rybnej tamże, 1967–1984 pracownik, kierownik działu Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor tamże.

5 IX 1980 współorganizator Komitetu Robotniczego w Eltorze i 12 IX 1980 pierwszego MKZ „S” Regionu Białystok obejmującego Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol oraz Eltor, nast. przew. MKZ. 17 IX 1980 rejestracja z Bernardem Bujwickim MKZ w Gdańsku. 24 III 1981 przew. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „S” i Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru „S”. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, wiceprzew. ZR. 5 VIII 1981 organizator demonstracji w Białymstoku. 10 IX 1981 w czasie obrad I KZD przedstawienie dramatycznych losów Polaków mieszkających w ZSRR i apel o udzielenie im pomocy materialnej.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, Suwałkach i Darłówku, 1 II 1982 zwolniony. 1982–1989 w kontakcie z b. działaczami „S”; 12 IX 1986 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń w Łapach grzywną za niesienie wieńca z napisem na szarfie: „Przyjaciele, Solidarność Białystok” podczas pogrzebu działacza „S”. Od 1984 na emeryturze.

6 IX–22 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III A KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Elektryk; 12 XI 1980–9 XII 1983 przez Wydz. III A/V KW MO tamże w ramach SO krypt. Solidarność/Miasto; 22 IV 1981–25 II 1982 w ramach SOS krypt. Obelisk; 17 IX 1981–20 II 1982 w ramach SOS krypt. Wrzesień; 25 II 1982–17 X 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach KE/SOS krypt. Dziadek; 17 X 1983–14 III 1984 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Odrodzenie; 27 IV 1984–28 I 1988 w ramach SOR krypt. Przywódca; 6 V 1986–23 V 1987 w ramach SOR krypt. Uparty.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry