Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietkiewicz Zofia

Zofia Pietkiewicz, ur. 31 XII 1931 w Kownie (Litwa), zm. 22 XI 2004 w Koszalinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1957) i Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie (1968).

1950–1953 pracownik Wydz. Finansów i Kadr Banku Inwestycyjnego w Koszalinie, 1971–1982 gleboznawczyni w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych tamże, 1983–1986 st. inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tamże. Od 1987 na emeryturze.

1978–1990 współpracownik KPN.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, przewodnicząca KZ WBGiTR.

1982–1989 kolporterka podziemnych wydawnictw „CDN”: „Gazeta Wojenna” (z Franciszkiem Sakiem i Tadeuszem Wołyńcem), uczestniczka wieczorów poezji patriotycznej w prywatnych domach, wielokrotnie zatrzymywana i poddawana przesłuchaniom. 31 VIII 1982 zatrzymana podczas manifestacji w Koszalinie za znieważenie milicjantów, intonowanie pieśni o charakterze narodowym i religijnym oraz skandowanie haseł antyrządowych, pobita przez funkcjonariuszy, osadzona w areszcie KW MO w Koszalinie; 2 IX 1982 skazana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie na 8 mies. pozbawienia wolności, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie, 31 XII 1982 zwolniona na skutek złagodzenia wyroku. 20 IX 1982 zwolniona z pracy w związku ze skazaniem przez sąd, 10 III 1983 przywrócona do pracy. 1984–1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od IV 1989 członek Miejskiego KO w Koszalinie.

1990 w PC. 1997–2004 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym (od 1998 współzałożycielka z T. Wołyńcem, członek Zarządu Oddziału Koszalin).

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999).

17 VI 1983–2 IV 1985 rozpracowywana przez Wydz. VI KW MO/WUSW w Koszalinie w ramach KE krypt. Kobra.

Rafał Marciniak

Opcje strony

do góry