Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietruszewski Stanisław

Stanisław Pietruszewski, ur. 16 III 1937 w Sowinie k. Parczewa, zm. 2 XII 2010 w Świdniku. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących tamże (1973).

W l. 50. w ZMP.

1952–1955 ślusarz w WSK PZL Świdnik, 1955–1958 ślusarz w Zakładach Wyrobów Kamionkarskich w Gozdnicy k. Żagania, 1958–1959 blacharz, ślusarz w WSK PZL Świdnik, 1959–1960 w ramach służby wojskowej pomocnik górnika w KWK Siemianowice, 1960–1983 ślusarz, specjalista ds. urządzeń dźwigowych, mechanik, mistrz w WSK PZL Świdnik.

8–11 VII 1980 współorganizator strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; od 18 XII 1980 członek KZ; od 14 IV 1981 wiceprzew. Środowiskowej Komisji Porozumiewawczej w Świdniku; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, kandydat na przew. ZR, członek ZR.

13–16 XII 1981 współorganizator strajku, pocz. przew. KS w zakładzie, członek RKS. 17 XII 1981 zatrzymany, 20 XII aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie, 13 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Lublinie, ZK w Łęczycy i ZK w Hrubieszowie (współorganizator akcji protestacyjnych więźniów politycznych), 9 VI 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa z 12 V 1983; 14 IX 1983 darowano resztę kary na mocy amnestii, 24 X 1983 odmówił podpisania oświadczenia o przestrzeganiu warunków amnestii. 16 III 1982 zwolniony z pracy; po dwukrotnej odmowie ponownego przyjęcia do WSK PZL Świdnik (1983), 1983–1986 prace dorywcze. 1 V 1984 zatrzymany podczas manifestacji w Lublinie. 1984–1987 uczestnik Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości (m.in. prowadził pikiety pod sklepami monopolowymi). 30 VIII 1985 zatrzymany w zw. z kolportażem ulotek w Lublinie, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń; 3 V 1988 zatrzymany podczas manifestacji w Lublinie. 1986–1990 ślusarz-konserwator urządzeń dźwigowych w Spółdzielni Dźwigowo-Instalacyjnej w Lublinie. 19 XII 1987 – V 1989 członek Komitetu Założycielskiego.

XI/XII 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1990–1995 ponownie zatrudniony (mistrz) w WSK PZL Świdnik, 1990–1995 członek KZ, delegat na WZD. Od 1995 na emeryturze. Od 1998 prezes oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

15 V 1984 – 30 VI 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Świdniku w ramach SOS krypt. Kaznodziej; 14 I 1988 – 25 VIII 1989 przez p. V RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Atlas.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry