Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietruszka Bogdan

Bogdan Pietruszka, ur. 17 XI 1935 w Końskich, zm. 22 V 2022 w Gdańsku. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1967).

1952–1953 referent w PSS Społem w Końskich, 1953–1970 st. technik w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych w Gdańsku, 1971–1996 konstruktor, projektant, st. projektant, specjalista w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej.

W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie. W 1974 autor projektu płyty pamiątkowej 9 Pułku Ułanów z Trembowli w kościele św. Antoniego w Warszawie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG. Autor koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, od IX 1980 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 przew. Komisji Wydziałowej, członek KZ.

11–12 X 1982 uczestnik strajku w SG przeciwko delegalizacji „S”. W l. 80. autor projektów prac o tematyce patriotycznej (zw. m.in. z rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego, zbrodni katyńskiej, genealogią Orla Białego), stanowiących wyposażenie wnętrz kościoła św. Brygidy w Gdańsku. W VIII 1988 uczestnik strajku w SG.

Od 1996 na emeryturze.

Od l. 70. współorganizator wystaw dot. historii oręża, w 1991 (z Krystyny Kutą) współautor wystawy Znaki Ojczyzny (polska biżuteria patriotyczna od czasów Konfederacji Barskiej) w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autor wielu projektów z dziedziny medalierstwa o symbolice narodowej i militarnej, m.in. medalu Katyń 1940 (1985), Krzyża Semper Fidelis dla Związku Solidarności Polskich Kombatantów (1990) i medalu na tysiąclecie Gdańska (1997).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), Złotym Krzyżem Zasługi (1990).

7 V – 9 XII 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Wymiana.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry