Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietruszka Bogdan

Bogdan Pietruszka, ur. 17 XI 1935 w Końskich. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1967).

1952-1953 pracownik Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Końskich, 1953-1996 Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych w Gdańsku, od I 1971 Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1965-1975 wydziałowy mąż zaufania z ramienia ZZ Metalowców w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym. W XII 1970 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 1968 członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, w 1973 współzałożyciel Oddziału Pomorskiego, od 1976 prezes OP. W 1974 autor projektu płyty pamiątkowej 9. Pułku Ułanów Małopolskich z Trembowki w kościele św. Antoniego w Warszawie, w XI 1978 współorganizator wystawy w Muzeum w Elblągu w 60. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, autor koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 (współpraca Wiesław Szyślak, Wojciech Mokwiński i Jacek Krenz; koncepcja cokołu i wykonanie płaskorzeźb w części dolnej – Elżbieta Szczodrowska i Ryszard Pelpliński), od IX 1980 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców Grudzień 1970 (odsłoniętego 16 XII 1980 przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej); od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej „S”, członek KZ.

W X 1982 uczestnik strajku w SG przeciwko delegalizacji „S”. W l. 80. autor projektów prac o tematyce patriotycznej (związanych m.in. z rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego, Katyniem, genealogią Orla Białego) stanowiących wyposażenie wnętrz kościoła św. Brygidy w Gdańsku. W VIII 1988 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

Od 1996 na emeryturze.

Od l. 70. współorganizator wystaw związanych z historią oręża, w 1991 wraz Krystyny Kutą współautor wystawy ''Znaki Ojczyzny'' (polska biżuteria patriotyczna od czasów Konfederacji Barskiej) w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autor wielu projektów z dziedziny medalierstwa o symbolice narodowej i militarnej, m.in. medalu Katyń 1940 (1985), Krzyża Semper Fidelis dla Związku Solidarności Polskich Kombatantów (1990) i medalu na 1000-lecie Gdańska (1997).

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1974, 1990), Złotym Medalem Zasłużony dla Stoczni Gdańskiej im. Lenina (1990), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

7 V – 9 XII 1977 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Wymiana, nr rejestracyjny 23085.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry