Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzyk Alojzy

Alojzy Pietrzyk, ur. 31 III 1951 w Wiśle Wielkiej k. Pszczyny. Ukończył ZSZ w Mysłowicach (1968).

W 1968 pracownik KWK Jastrzębie, 1971-1995 KWK Zofiówka (1974-1990 Manifest Lipcowy) w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 współinicjator, uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, członek KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej na Oddziale MD-4, od XII 1980 członek KZ „S”, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej; współorganizator miejskiego KOWzP w Jastrzębiu-Zdroju. W XI 1981 wybrany na przewodniczącego tajnego garnituru „S”, utworzonego na wypadek aresztowania KZ.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, w grupie osób kierujących strajkiem. 30 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach i Zabrzu-Zaborzu, 23 VII 1982 zwolniony. W XI 1982 powołany na ćwiczenia do Wojskowego Obozu Specjalnego, nie stawił się, symulując chorobę wymagającą hospitalizacji. 17 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, wiceprzewodniczący MKS, zwolniony z pracy; od IX 1988 wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu „S” Jastrzębie. Od IX 1988 uczestnik poufnych rozmów w Magdalence przygotowujących obrady Okrągłego Stołu i cd. rozmów podczas obrad. Od 25 IX 1988 członek KKW „S”, w X 1988 dokooptowany w skład RKW; 1988 – 11 IX 1989 przewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa „S”. W X 1988 współorganizator manifestacji w Katowicach w obronie zwolnionych z pracy górników; przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach Poległych 16 XII 1981 (przed jego rejestracją w sądzie).

Od 18 XII 1988 członek Prezydium KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, od 3 I 1989 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu „S” Jastrzębie. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, przewodniczący RKW. II-IV 1989 uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu, w zespole ds. pluralizmu związkowego oraz przewodniczący zespołu ds. górnictwa. Od 29 IV 1989 członek Prezydium KKW „S”. 1990-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przewodniczący ZR, delegat na KZD, członek Prezydium KK. 1991-1993 poseł RP z listy „S”, w 1993 członek Komisji ds. lustracji oraz tzw. Komisji antykorupcyjnej; wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 1993-2001 własna działalność gospodarcza. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1988-1990 rozpracowywany przez Wydz. V-2/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Czołówka.

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry