Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzak Waldemar

Waldemar Pietrzak, ur. 11 V 1933 w Kościanie, zm. 13 IV 2004 w Szczodrochowie k. Wągrowca. Ukończył Technikum Budowlane w Poznaniu.

1956-1977 i 1978-1993 starszy technik, kierownik budowy, specjalista ds. kosztorysów w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 10 w Poznaniu, 1977-1978 kierownik budowy w Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. Od 1962 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w PRK nr 10.

1982-1988 organizator, przewodniczący TKZ „S” w PRK, członek krajowej branżowej Tymczasowej Komisji Wykonawczej PBK/PRK; prowadził jeden z największych w Poznaniu punktów kolportażu wydawnictw podziemnych, kolporter m.in. prasy z Warszawy; autor w pismach podziemnych; współzałożyciel, współwydawca, współredaktor miesięcznika „Solidarność Podziemna PBK/PRK”, 1983-1987 kurier tajnego TZR Wielkopolska, łącznik z TKK w Gdańsku. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, m.in. w Poznaniu przy kościele Matki Boskiej Bolesnej; współinicjator, współorganizator Duszpasterstwa Kolejarzy Poznania przy kościele Najświętszego Zbawiciela, ogólnopolskich pielgrzymek kolejarzy na Jasną Górę (w dniu św. Katarzyny), od 1986 organizator corocznych pielgrzymek pracowników budownictwa kolejowego do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.

W 1988 współinicjator reaktywowania „S”, w XI 1988 założyciel Komitetu Organizacyjnego „S” w ZBK, 1 II 1989 zarejestrowanego przez niego w TZR, następnie działacz KZ, regionalnych i krajowych struktur branżowych. Od 1993 na emeryturze, zatrudniony na 1/2 etatu w Pracowni Projektowej PRK nr 10. Działacz Rodziny Radia Maryja w swojej parafii.

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2000), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Agnieszka Łuczak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry