Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzak Urszula

Urszula Pietrzak, ur. 10 II 1955 w Łodzi. Ukończyła Policealne Studium Bibliotekarskie tamże (1986).

1974-1975 pracowniczka Zakładu Transportu Samochodowego w Łodzi; 1975-1979 Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem tamże; 1979-1982 SP nr 72 tamże.

Od X 1980 w „S”, członek KZ przy SP nr 72 w Łodzi.

1982-1986 uczestniczka demonstracji w Łodzi w rocznice 1 V, 26 VIII i 31VIII; 1982-1988 kolporterka pism podziemnych: „Tygodnika Mazowsze”, „«Solidarność» Biuletynu Informacyjnego Regionu Ziemi Łódzkiej”, „Solidarni. Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Wojenne”, „Głosu Łodzi”, „Solidarności Walczącej”; 1982-1989 pracowniczka Rejonowej Biblioteki Publicznej nr 3 Łódź-Śródmieście. 1984-1985 współwydawca „«Solidarność» Biuletynu Informacyjnego Regionu Ziemi Łódzkiej”; 1984-1989 współzałożycielka biblioteki wydawnictw podziemnych, działającej przy RBP nr 3 Łódź-Śródmieście; w 1985 uczestniczka akcji pomiaru frekwencji wyborczej w Łodzi przed lokalami wyborczymi na osiedlu Retkinia.

1989-1993 pracowniczka Stowarzyszenia Pax Oddział w Łodzi; 1993-1994 Inco-Veritas Sp. z o.o. w Łodzi; 1995-2008 Księgarni Firmowej PWN tamże. Od 2008 własna działalność gospodarcza.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001); medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

 

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry