Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzak Sławomir

Sławomir Pietrzak, ur. 6 XI 1954 w Łodzi. Ukończył Technikum Drogowo-Geodezyjne w Łodzi (1974).

1974-1976 pracownik Kombinatu Robót Drogowych w Łodzi; 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa; 1978-1991 ponownie pracownik Kombinatu Robót Drogowych w Łodzi.

Od X 1980 w „S” przy Kombinacie Robót Drogowych; od XI 1980 członek KZ „S”.

W III 1982 współorganizator i uczestnik akcji rozrzucania 7. nr. pisma „Solidarność Walcząca” na terenie łódzkiego osiedla Retkinia; 3 V 1982 współorganizator i uczestnik akcji ulotkowej przed kościołem św. Krzyża w Łodzi. 1982-1989 kolporter pism podziemnych „Solidarność Walcząca”, „Szaniec” i „Biuletyn Łódzki”; 1982-1987 uczestnik demonstracji patriotycznych w Łodzi w rocznice 1 V, 3 V i 31 VIII; 1983-1984 słuchacz wykładów organizowanych w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy parafii oo. jezuitów w Łodzi. W 1984 przesłuchiwany przez SB.

Od 1991 własna działalność gospodarcza.

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry