Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzak Jerzy

Jerzy Pietrzak, ur. 16 VII 1942 w Nowych Skalmierzycach (k. Kalisza, obecnie powiat ostrowski). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1966), prof. nauk humanistycznych (1997), prof. zw. (2003) (1971 obronił doktorat).

1967–2012 pracownik naukowy, wykładowca na UWr, 1967–1973 organizator (z Józefem Mertką ze Słupska i Edwardem Serwańskim z Poznania) niezależnych obchodów rocznic wydarzeń patriotycznych (gł. pod patronatem Kościoła, z pomocą ks. prałata Stanisława Matuszczaka w Ostrowie Wielkopolskim).

1980 członek-założyciel „S” w Instytucie Historycznym UWr, uczestnik strajków tamże (zabezpieczał ze studentami gmach Instytutu Historii), współpracownik MKP „S” w Ostrowie Wielkopolskim, 1981–1982 organizator pomocy finansowej dla rodzin internowanych tamże. 1981–1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej. 1982–1984 założyciel i przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika Kard. Ledóchowskiego tamże (m.in. z Aleksandrem Urbanem, Józefem Wróblem, Wojciechem Milewskim, Jerzym Sówką, Tadeuszem Plucińskim), organizator nabożeństw patriotycznych tamże (z udziałem aktorów, np. Barbary Horawianki, Mieczysława Voita, Anny Nehrebeckiej, Krzysztofa Kolbergera, Barbary Sołtysik, Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego). 1984 współorganizator (z ks. Tadeuszem Szmytem), nast. przew. Koła Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie przy kościele św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Współautor protestu skierowanego do Sejmu PRL ws. zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki (protest podpisało 38 osób). 17 I 1985 przyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego rzecznika władz PRL Jerzego Urbana na spotkanie z sygnatariuszami pisma. Sprawę nagłośniono w ogólnopolskich mediach. 1987–1988 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Ostrowie Wielkopolskim (uczestnicy m.in. prof. Janusz Ziółkowski, Jan Sielicki, Andrzej Szczepkowski).

1 IV 1989 założyciel i przew. KO „S” tamże, 7 IV 1989 inicjator i przew. KO „S” w woj. kaliskim (2 V 1989 rezygnacja z funkcji przew.). 1989–1991 senator RP z listy KO „S” woj. kaliskiego; 1991–1993 dyr. Gabinetu Marszałka Senatu Augusta Chełkowskiego.

1992–1995 członek Zarządu Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim, 1992–2002 Rady Wykonawczej Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, 1995–1996 Zespołu ds. Akcji Katolickiej przy Konferencji Episkopatu Polski. 1997–2001 dyr. Gabinetu Marszałek Senatu Alicji Grześkowiak. 

1988–1992 wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1994–1997 redaktor nacz. „Gazety Ostrowskiej”.

Autor publikacji, m.in.: Sejm RP – tradycje i współczesność: kompetencje, procedury, zwyczaje (2000); Senat Rzeczypospolitej Polskiej: tradycje i współczesność XV–XXI (2002); Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945–1948 (2009); współautor (z Agnieszką Gibasiewicz) Dziedzice, dwory, pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1795–1945 (2013); Wykorzystać szansę wolności. Komitety Obywatelskie Komitety Obywatelskie Komitety Obywatelskie, terenowe struktury zwolenników „S”, których pierwotnym zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989. Solidarność i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim (2015); Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918–1919 (2019).

Od 2012 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

15 VII 1976–4 IV 1978 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Kaliszu w ramach KE krypt. Literat; 8 II–30 VI 1980 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOS krypt. Opinia; 9 II 1982–22 IX 1989 przez KW MO w Kaliszu/p. III RUSW w Ostrowie Wielkopolskim w ramach KE krypt. Docent. 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry