Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzak Jerzy

Jerzy Pietrzak, ur. 16 VII 1942 w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historyczny (1966).

Od 1966 pracownik naukowy i wykładowca na UWr. Specjalizuje się w historii I Rzeczypospolitej, historii Kościoła, Ostrowa Wlkp. i płd. Wielkopolski. Wykłada także w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Od 1980 w „S” na UWr.

1981-1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej i Komisji Historycznej powołanej przez prymasa Polski i kardynała metropolitę wrocławskiego. 1982-1984 przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Redaktor naczelny „Gazety Ostrowskiej”.

1989-1991 senator RP I Kadencji z listy KO „S’ woj. kaliskiego. W 1997 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych na UWr. 1997-2001 dyr. gabinetu marszałek Senatu Alicji Grześkowiak.

Autor wielu publikacji, m.in.: ''Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej: sejmy z lat 1660-1661'' (1983); ''W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej: sejm w 1623'' (1987); ''Sejm RP – tradycje i współczesność: kompetencje, procedury, zwyczaje'' (2000); ''Senat Rzeczypospolitej Polskiej: tradycje i współczesność XV-XXI'' (2002).

15 VII 1979 – 4 IV 1978 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Kaliszu w ramach KE krypt. Literat; 8 II – 30 VI 1980 przez Wydz. III KW MO w Kaliszu w ramach SOS krypt. Opinia; 9 II 1982 – 22 IX 1989 przez KW MO w Kaliszu/p. III RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach KE krypt. Docent.

 

Grażyna Schlender

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry