Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pigoń Zenon

Zenon Pigoń, ur. 29 VI 1940 w Radziwiłłowie na Wołyniu, zm. 13 I 2023 w Bytomiu. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Częstochowie (1961), Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1974).

Od 1962 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK Bobrek w Bytomiu, następnie m.in. w ZSG KWK Powstańców Śląskich tamæe. 1976-1980 w PZPR.

IX 1980 – 1992 w „S”; przewodniczący Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej, IV-XII 1981 współredaktor niezależnego pisma „Dążenia”, w III 1981 redaktor nacz. miesięcznika „Konkretnie”, członek Krajowej Rady Sekcji OiW, wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej OiW.

Po 13 XII 1981 członek MKS w Bytomiu, 22 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 18 II 1982 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; 18 IV 1982 w wyniku rewizji prokuratorskiej SN nakazał odwieszenie wykonania kary, IV-VI 1982 ukrywał się w Warszawie, w VI 1982 wykonywanie kary odroczono ze względu na stan zdrowia; zwolniony z pracy. IX 1982 – V 1983 redaktor nacz. podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”; 27 IV 1983 zatrzymany w Częstochowie z nakł. „GŚ-D”, przewieziony do AŚ KW MO w Katowicach, zwolniony po 48 godz. 1984-1989 własna działalność gospodarcza.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek OKP, w Komisji Edukacji, Komisji Zdrowia oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 1992 pełnomocnik burmistrza Tarnowskich Gór ds. oświaty, 1993-1995 naczelnik Wydz. Edukacji, 1996-2003 naczelnik Wydz. Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Od 1992 w PChD, następnie PPChD, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. Członek Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2003 na emeryturze.

Autor książki To był  Głos... Wspomnienia, Bytom 2014.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1983 – 6 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Śląsk.

 

Robert Dyja

Bytom, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry