Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pilarska Joanna

Joanna Pilarska, ur. 28 III 1944 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1967); w 1972 doktorat.

1967-1968 asystent na UW, 1968-1982 doktorantka, następnie adiunkt w Instytucie Badań Doświadczalnych PAN, 1982-1983 salowa w Instytucie Hematologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ekologicznego.

Od IX 1980 w „S”, do X/XI 1980 wiceprzewodnicząca „S” Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, od XI 1980 członek KZ w Instytucie Ekologii PAN; w 1981 wiceprzewodnicząca OKP w PAN, członek Roboczej Komisji ds. Ustawy o PAN w negocjacjach z Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych; sekretarz Komisji Programowej I KZD.

W 1982 działaczka podziemnych struktur „S” związanych z placówkami naukowymi, uczestniczka działań na rzecz powstania TKK; I-V 1982 w stałym kontakcie z Jerzym Milewskim i Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli; od III 1983 pracownik BK; 1985-1990 z-ca kierownika BK, w 1991 kierownik, odpowiedzialna za kontakty z międzynarodowymi i krajowymi centralami związkami zawodowymi i organizacjami polonijnymi.

1992–1996 kierownik biura Fundacji Instytutu Wolnych Związków Zawodowych AFL-CIO, 1996–2004 pracownik Solidarity Center AFL-CIO w Waszyngtonie, 2004–2007 konsultantka w Belarus Committee Open Society Institute w Nowym Jorku. Od 2008 w Polsce.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry