Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pilarska Joanna

Joanna Pilarska, ur. 28 III 1944 w Warszawie.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1967), doktorat (1972).

1965–1982 członek Polskiego Stowarzyszenia Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ekologicznego.

1967–1968 asystent na UW, 1968–1982 doktorantka, nast. adiunkt w Instytucie Badań Doświadczalnych PAN, 1974–1983 w Instytucie Ekologii PAN.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, wiceprzew. Od X 1980 w „S”; od XI 1980 członek KZ; 1981 wiceprzew. Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej w PAN, szefowa grupy negocjacyjnej z Ministerstwem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych; IX/X 1981 z-ca sekretarza Komisji Programowej I KZD; 1981 prowadziła (z Jerzym Milewskim) sekretariat Sieci Organizacji Zakładowych „S” Wiodących Zakładów Pracy.

1982 działaczka podziemnych struktur „S” zw. z placówkami naukowymi, uczestniczka działań na rzecz powstania TKK; od I 1982 w stałym kontakcie z Jerzym Milewskim i Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli. III 1982 zwolniona z pracy; 1982–1983 salowa w Instytucie Hematologii. Od III 1983 na emigracji w Belgii, pracownik Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, 1985–1990 z-ca kierownika, od końca 1990 kierownik, odpowiedzialna za kontakty z organizacjami prosolidarnościowymi i polonijnymi, mediami i zachodnimi centralami związkowymi.

Od 1992 w Polsce. 1992–1996 kierownik biura Fundacji Instytutu Wolnych Związków Zawodowych AFL-CIO, 1996–2004 pracownik Solidarity Center AFL-CIO w Waszyngtonie, 2004–2007 konsultantka w Belarus Committee Open Society Institute w Nowym Jorku. Od 2004 na emeryturze.

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry