Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pilarski Bohdan

Bohdan Pilarski, ur. 24 IX 1931 w Brzozowcu k. Nowogródka (obecnie Białoruś). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Muzykologii Sekcji Historii Wydziału Humanistycznego (1956). Student Sorbony, kierunek historia i estetyka, oraz College de France, kierunek historia sztuki i antropologia.

1943-1944 kurier i zwiadowca w oddziale partyzanckim AK dowodzonym przez swojego brata Stanisława Pilarskiego. 1956-1959 aspirant w Katedrze Muzykologii UW, redaktor pisma „Ruch Muzyczny”. 1962-1965 współpracownik Sekcji Polskiej ORTF Radio Paris; w kontakcie z gen. Władysławem Andersem, Jerzym Giedroyciem, Witoldem Gombrowiczem, Czesławem Miłoszem, Kazimierzem Wierzyńskim. 1965-1970 prowadził gospodarstwo rolne we wsi Krupka k. Wieruszowa. 1970-1973 dyr. programowy Filharmonii Narodowej w Warszawie. Od 1973 osiedlił się w Krupce (praca naukowa i hodowla owiec).

Na przełomie 1980 i 1981 współorganizator (z Wandą Szymanek) struktur NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w gm. Bolesławiec, przewodniczący Zarządu Gminnego, członek Zarządu Miejsko-Gminnego w Wieruszowie; następnie „S” RI.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S” RI w Bolesławcu i Wieruszowie (we współpracy z Wandą Szymanek, Piotrem Krupotem, Bogdanem Maślanką i Kazimierzem Prymasem), współpracownik Rady Wojewódzkiej „S” RI w Kaliszu (we współpracy z Pawłem Kubisem, Mieczysławem Walczykiewiczem, Lechosławem Żabierkiem), Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego w przy kościele oo. Jezuitów Kaliszu; kolporter wydawnictw podziemnych, które przywoził z Warszawy (m.in. „Solidarność Narodu”, „Solidarność Wiejska”, „KOS”, „Solidarność Walcząca”, „Wolna Trybuna”). W kontakcie z Gabrielem Janowskim, Januszem Onyszkiewiczem i Wojciechem Ziembińskim. Wielokrotnie wzywany do komisariatu MO w Kępnie i Wieruszowie na przesłuchania i na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, 7 III 1984 po rewizji w mieszkaniu zatrzymany na 48 godz. w areszcie RUSW w Kępnie, 31 VII 1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii.

W 1989 członek KO „S” w Wieruszowie i KO „S” Województwa Kaliskiego w Kaliszu, 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu; 1991-1993 poseł RP z listy PL. 1989-1993 członek delegacji polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, w 1992 delegat Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na Międzynarodową Konferencję Ministrów Kultury państw europejskich w Paryżu. 1990-1993 wiceprzewodniczący SLCh, w 1993 przewodniczący SChD; od 2001 związany z PiS, Od 2004 na emeryturze.

1976-1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Kaliszu w ramach SOR; 7 I 1982 – 23 X 1989 przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Hodowca. W 1992 znalazł się na tzw. liście Macierewicza jako współpracownik wywiadu PRL. W 1999 Sąd Apelacyjny Wydz. V (Lustracyjny) orzekł, że Bohdan Pilarski nie był osobowym źródłem informacji.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Wieruszów

Opcje strony

do góry