Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pińkowski Józef

Józef Pińkowski, ur. 25 III 1946 w Kałęczynku k. Aleksandrowa Kujawskiego. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Nowogardzie (1970).

1960-1963 pracownik Zakładu Aparatury Elektrycznej Elan tamże; 1964-1968 Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych; 1968-1970 Ochotniczego Hufca Pracy 55 w Nowogardzie; 1970-1975 spółdzielni budowlanych; 1975-1979 Fabryki Maszyn Wifama w Łodzi; 1980-1985 Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego tamże; 1985-1989 prywatnych zakładów budowlanych.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w ZPB.

Po 13 XII 1981 członek TKZ, współorganizator akcji ulotkowych w zakładach pracy i przed kościołami; kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik malowania haseł antykomunistycznych na murach; współorganizator pomocy socjalnej (żywność, lekarstwa, ubrania, wczasy) dla represjonowanych działaczy „S”. 31 VIII 1982 organizator akcji wywieszenia transparentu w 2. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych przed bramą główną ZPB. 8 IX 1982 – 28 III 1983 tymczasowo aresztowany, uniewinniony z braku dowodów; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 1983-1989 członek łódzkiej MKK, zwolennik porozumienia łódzkich elit związkowych, współorganizator (wraz z bratem Edwardem Pińkowskim) struktury poziomej TKZ łódzkich zakładów, w 1990 za jej pomocą przeprowadzono demokratyczne wybory w regionie.

Od 1990 zatrudniony w dziale remontowym Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Łodzi.

13 I 1982 – 18 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz.

Edward Pińkowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry