Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piotrowicz Maria

Maria Piotrowicz, ur. 30 I 1945 w Hohenemes (Austria), zm. 28 V 2005 w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Włókienniczą w Tomaszowie Mazowieckim (1963).

1963-1984 pracowniczka Zakładów Przemysłu Wełnianego Tomtex w Tomaszowie Mazowieckim.

29 VIII – 5 IX 1980 współorganizatorka strajku okupacyjnego w ZPW Tomtex (postulaty płacowe i socjalne), członek KS. We IX 1980 współuczestniczka przekształcenia KS w Komitet Założycielski „S” przy ZPW Tomtex (pierwsza KZ „S” na terenie Tomaszowa Mazowieckiego). W X 1980 wiceprzewodnicząca KZ „S” w ZPW Tomtex. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Piotrkowska. 28-30 VII 1981 współorganizatorka marszu głodowego w Tomaszowie Mazowieckim.

13 XII 1981 współzałożycielka, członek MKS Tomaszowa Mazowieckiego; współredaktor ulotek wzywających mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do protestu przeciwko stanowi wojennemu. 14 XII 1981 kolporterka komunikatu MKS na terenie ZPW Tomtex. 25 III 1982 aresztowana, 28 V 1982 sprawa umorzona przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1984 na rencie.

W 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Odznaczona medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2003), Krzyżem Więźnia Politycznego (2001), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Tomaszów Mazowiecki

Opcje strony

do góry