Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piotrowska Elżbieta

Elżbieta Piotrowska, ur. 10 III 1954 w Brzeźnicy k. Kozienic. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Handlową w Kozienicach (1972).

1969-1972 uczeń sprzedawca w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Kielcach, Oddział w Pionkach, 1972-1975 pracownik tejże, 1976-1979 Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gąbinie, 1979-1986 kierownik sklepu w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kozienicach.

Od IX 1980 w „S”.

Od 1985 członek Tymczasowej Komisji Terenowej Ruchu Oporu „S”, działaczka grupy Solidarności Walczącej Morwa w Pionkach, współpracowniczka podziemnego ruchu wydawniczego, kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in.: książek KOSa, NOWej, Kręgu, czasopism, m.in. „Solidarność Walcząca”, „KOS”, „PWA”, „Tu i Teraz”, "Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Monit”, „Bez Cenzury”, „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Radom”, „Albo”, „Walka”, „Warszawianka”, „Naprzód Robotnicy”, „Robotnik Mazowiecki”, „Robotnik Wybrzeża”, „Przemiany”, uczestniczka akcji plakatowych, malowania na murach, współwydawca pisma „Barykada”, kart okolicznościowych. 1985-1989 członek KIK, uczestniczka spotkań przy kościele św. Barbary w Pionkach. 1986-1997 sprzedawca, następnie z-ca kierownika, kierownik sklepu PSS Społem. 1988-1990 w PPS, współzałożycielka, współwydawca pisma „Iskra”.

1989-1992 w KO; 1990-1997 przewodnicząca KZ „S” w Społem, delegat na kolejne WZD Ziemi Radomskiej; 1997-2008 członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Miejskiej Emerytów i Rencistów Urzędu Miasta w Pionkach. Od 2004 na zasiłku przedemerytalnym.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

 

Magdalena Gronek-Gola

Opcje strony

do góry