Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piotrowski Piotr

Piotr Piotrowski, ur. 14 VI 1952 w Poznaniu, zm. 3 V 2015 tamże Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Instytut Historii Sztuki (1976), doktorat (1982), habilitacja (1993), prof. (2000).

1961–1964 w ZHP.

1971–1975 współorganizator, pracownik galerii sztuki Akumulatory 2 w Poznaniu. 1976–2000 członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

1976–1978 asystent w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, 1978–1980 wykładowca Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu; 1980–1983 st. asystent w IHS UAM.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ, członek Komisji Interwencyjnej KZ, nast. Komisji Rewizyjnej; w 1980 współzałożyciel niezależnej biblioteki w IHS UAM.

1982–1989 autor, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Obserwator Wielkopolski”, kolporter podziemnych wydawnictw. 1983–1995 adiunkt IHS UAM. 1983–1989 podczas wyjazdów naukowych kolporter do kraju literatury emigracyjnej z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. 1988–1989 autor w podziemnym piśmie „Szkice”.

W 1990 wystąpił z „S” z powodu krytycznego stosunku do polityki związku. 1992–1997 kurator Galerii Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 1995–2005 prof. UAM, 1996–1999 wicedyr. IHS UAM, 1999–2008 dyr. IHS, 1996–2009 kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej; 1997–2009 współredaktor „Artium Quaestiones”. 1997–2003 wiceprzew. Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Wykładowca w Bard College w Annandale-on-Hudson (USA) (2001), Central European University w Budapeszcie (Węgry) (2002), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (Izrael) (2003), Uniwersytecie Warszawskim (2011, 2012–2013), Humboldt-Universität zu Berlin (Niemcy) (2011–2012), VSUP w Pradze (Czechy) (2012). 2009–2010 dyr. Muzeum Narodowego w Warszawie.

Autor, współautor i redaktor artykułów i kilkunastu książek, m.in. Awangarda w cieniu Jałty (2005), kurator i konsultant wystaw oraz kolekcji muzealnych w kraju i za granicą.

Laureat nagród naukowych, m.in. ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986, 2006), Nagroda im. Jerzego Stajudy (1993), Nagroda Jana Długosza (2006), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (2007), Igor Zabel Award for Culture and Theory (2010).

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

 

Cyryla Staszewska/Karolina Bittner

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry