Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piotrowski Stanisław

Stanisław Piotrowski, ur. 14 X 1952 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1980).

1967-1991 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego WSK-PZL Kalisz: początkowo uczeń, następnie konstruktor, kierownik Działu Modernizacji Obrabiarek i Urządzeń Metalowych. Od l. 60. jako ministrant pozostawał w kontakcie ze środowiskiem działaczy demokratycznej opozycji przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, duży wpływ na ukształtowanie jego poglądów i osobowości wywarli o. Stefan Dzierżek, o. Stefan Miecznikowski, o. Franciszek Nowicki, ks. Andrzej Wachowski. 1979-1980 współpracownik ROPCiO w Kaliszu (m.in. z Antonim Pietkiewiczem, Bogusławem Śliwą, Tadeuszem Wolfem); współpracownik z KPN.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w WSK-PZL, od XI 1980 członek KZ; delegat na I WZD „S” Województwa Kaliskiego, przewodniczący obrad podczas 1. części Zjazdu w Ostrowie Wlkp.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”: do 1985 KZ w WSK w Kaliszu (we współpracy z Mikołajem Mazurem, Józefem Głuszyńskim, Mieczysławem Chlastą, Stanisławem Kozłowskim, Krzysztofem Radziłowiczem, Sławomirem Wichlińskim, Andrzejem Pietrzakiem, Mieczysławem Orlińskim); do 1984 TKK „S” Wielkopolska Południowa w Kaliszu; drukarz podziemnych wydawnictw w drukarni TKK w klasztorze o.o jezuitów (we współpracy m.in. z ks. Andrzejem Wachowskim, Andrzejem Krawczykiem, Elżbietą Wojciechowską, Leszkiem Matyszczakiem i Tadeuszem Wolfem), kolporter wydawnictw podziemnych, ulotek. 1981-1983 współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym i ich Rodzinom działającym przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu; zaangażowany w zbieranie składek na pomoc represjonowanym, aresztowanym i ich rodzinom. W X 1982 udostępnił mieszkanie na spotkanie działaczy podziemia kaliskiego z ukrywającym się wówczas A. Pietkiewiczem (z udziałem m.in. Mirosława Bartkowiaka, Leszka Matyszczaka, Andrzeja Węgrzyna, Andrzeja Wojkowskiego, Bogdana Lisowskiego, Arkadiusza Fabjanowskiego). W 1983 uczestnik kontrpochodu działaczy opozycji w święto 1 V w Kaliszu. 1988-1989 Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1981 członek KIK w Kaliszu, 1988-1992 prezes, od 1992 wiceprezes.

W 1989 zaangażowany w odtwarzanie struktur „S” w WSK-PZL; członek „S” do 1991. 1989-1990 członek KO „S” Województwa Kaliskiego. 1991-1998 dyr. Wydz. Komunikacji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu; od 1998 dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry