Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Plater-Zyberk Magdalena

Magdalena Plater-Zyberk, ur. 18 III 1965 w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (1989), mgr techniki i informatyki.

1982–1989 kolporterka podziemnych wydawnictw szczecińskich i ogólnopolskich (m.in. NOW-a, Krąg, czasopism „Jedność” i „Grot”) oraz ulotek i znaczków (we współpracy z FMW i WiP). 1988 zaangażowana w odtwarzanie struktur NZS (tzw. II NZS) na US (przedstawicielka Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego), 1988–1989 odpowiedzialna za kwestie informacyjne na wydziale, uczestniczka wieców protestacyjnych (przygotowanie transparentów). 1988 członek tzw. Grupy Pomocowej przy Kościele Ojców Jezuitów w Szczecinie – logistyczne wsparcie strajków w Zakładzie Budownictwa Kolejowego i Porcie Szczecińskim, w zajezdniach tramwajowych i autobusowych (z Markiem Tarnowskim odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie koncertów dla strajkujących, pełnienie nocnych dyżurów, oprawę mszy św. i przekazywanie informacji do rodzin strajkujących). X 1988 współorganizatorka wystawy w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (stworzenie i rozpowszechnianie plakatu informującego o wystawie).

VI 1989 współpracownik OKP Ziemi Szczecińskiej. 1989–1992 nauczycielka elektrotechniki i technologii zawodowej w Zasadniczej Szkole Kolejowej w Szczecinie, 1992–1994 w Zespole Szkół Kolejowych tamże, 1994–1995 zajęć praktyczno-techn. w SP nr 19 tamże, 1995–2011 w SP nr 57 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Skamandrytów tamże, od 2005 informatyki w II LO tamże.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

1987–1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Zrzeszenie.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry