Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pławiński Tadeusz

Tadeusz Pławiński, ur. 12 XII 1951 w Świebodzinie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1975).

1975-1979 pracownik przedsiębiorstwa Klimor (na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina), 1979-1982 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (obecnie Stocznia Gdynia SA).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej, członek KS, szef informacji, po wejściu Andrzeja Kołodzieja i Andrzeja Kozickiego do MKS w Stoczni Gdańskiej zastępował przewodniczącego KS. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w stoczni, następnie przewodniczący KZ; współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego «S» Stoczni im. Komuny Paryskiej”, w 1981 uczestnik negocjacji z władzami ws. Karty Stoczniowca; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w stoczni, przewodniczący KS, po pacyfikacji strajku w ukryciu, zwolniony z pracy. Od V 1982 współpracownik podziemnej RKK Gdańsk, m.in. odpowiedzialny za zorganizowanie Radia „S”. 2 XI 1982 aresztowany, 16 IX 1983 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni na 1 rok więzienia za posługiwanie się fałszywym dowodem osobistym, oskarżenie o zorganizowanie strajku i posiadanie bez zezwolenia radiowych urządzeń nadawczych umorzono na mocy amnestii z 21 VII 1983; w V 1984 po rewizji prokuratorskiej Sąd Wojewódzki w Gdańsku utrzymał wyrok w mocy. IX 1983 – VI 1984 bez zatrudnienia.

Od VI 1984 na emigracji w Kanadzie. 1984-1988 pracownik Hawker Siddelay w Mississauga, 1988-1994 J.T. Hepburn w Brampton, 1994-2002 TMP Controls tamże, od 2002 SKD w Brampton.

29 X 1981 – 19 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku/RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Brodacz.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry