Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pławska Grażyna

Grażyna Pławska, ur. 22 IV 1950 w Białymstoku. Ukończyła Technikum Poligraficzne w Katowicach (1978).

1968–1973 retuszer poligrafii w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Białymstoku, 1973– 1974 w Przedsiębiorstwie Produkcji Przemysłowej Budostal-4 w Dąbrowie Górniczej, 1974–1982 w Zakładzie Poligrafii Huty Katowice.

29–31 VIII 1980 członek KS podczas strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 w MKZ w Katowicach. IX 1980 – III 1981 współodpowiedzialna za druk niezależnego pisma „Wolny Związkowiec”, do VII 1981 z ramienia MKZ obsługiwała zebrania założycielskie „S” w zakładach regionu; od VIII 1981 w Komisji Interwencji ZR Śląsko-Dąbrowskiego i kierownik drukarni przy ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy działaczom „S” zwolnionym z pracy i rodzinom internowanych; współorganizatorka tajnej drukarni w Katowicach, od I 1982 przygotowywała matryce, drukarz podziemnego pisma „Wiadomości Solidarności”. I – II 1982 ukrywała Bernarda Ziomko z KPN. 24 II 1982 po rewizji mieszkania zatrzymana, 27 II internowana, przetrzymywana w areszcie KW MO w Katowicach, zwolniona z pracy. 19 III 1982 aresztowana, osadzona w AŚ tamże, 18 VIII 1982 skazana przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, tego samego dnia zwolniona z aresztu. 1982–1983 zatrudniona w Spółdzielni Inwalidów w Sosnowcu.

Od 20 XI 1983 na emigracji w Australii. 1984–1988 m.in. pracownik produkcji, introligator w fabryce tworzyw sztucznych, zakładach Siemens, introligatorni i drukarni w Melbourne. Współorganizatorka pomocy polskim emigrantom politycznym w adaptacji w Australii (m.in. przy szukaniu pracy i mieszkania); od 1998 bez zatrudnienia, nast. na zasiłku. 2005–2009 członek zarządu Australijsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego, od 2006 Australijskiej Grupy Lustracyjnej. W I 2008 członek założyciel, 2009 – III 2010 wiceprzew. Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii. Od 2010 na emeryturze.

5 III 1982 – 31 VIII 1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Patronka; od 8 III 1982 – 6 VIII 1985 w ramach SOR krypt. Mafia.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry