Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podsiadło Henryk

Henryk Podsiadło, ur. 3 XI 1943 w Zgniłce k. Więcborka. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną w Koszalinie (1967).

1967–1981 technolog, przew. Rady Pracowniczej Działu Kontroli Jakości Zakładów Zespołów Elektrycznych Unitra-Unitech w Białogardzie.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 z-ca przew. KZ.

14 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w ZZEU-U. 15 XII 1982 zatrzymany, a nast. aresztowany i zwolniony z pracy, osadzony w ZK w Szczecinku i AŚ w Koszalinie, 24 XII 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 3 lata pozbawienia wolności, 22 II 1982 podwyższenie wyroku do 4 lat pozbawienia wolności przez Sąd Najwyższy, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, Wrocławiu i Strzelinie, 14 III 1983 ułaskawiony uchwałą Rady Państwa, 25 III 1983 zwolniony warunkowo. 1983–1986 ponownie w ZZEU-U. 1983–1989 organizator mszy za Ojczyznę. 1986–1990 własna działalność gospodarcza. 1989 współorganizator KO w Białogardzie.

1990–1992 radny Rady Miejskiej Białogardu, z-ca burmistrza. 1992 pracownik Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem w Koszalinie (oddział w Białogardzie), 1993–1995 pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Białogardzie, 2000–2001 st. inspektor w Urzędzie Pracy w Białogardzie. 1998–2007 wiceprzew. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin. 2002–2008 st. inspektor w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (delegatura w Koszalinie).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

17–31 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Antena.

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Białogard

Opcje strony

do góry