Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pokrywka Tadeusz

Tadeusz Pokrywka, ur. 17 VII 1947 w Strupicach k. Chojnowa. Ukończył I LO w Jeleniej Górze (1967).

1964–1968 i 1971–1974 w ZMS (od 1972 przew. Komitetu Zakładowego), 1972–1980 w PZPR.

1967–1968 instruktor teatralny w Powiatowej Poradni Pracy Kulturalno-Oświatowej w Lwówku Śląskim, 1968–1969 instruktor kulturalno-oświatowy w Międzyzakładowym Domu Kultury Relaks w Jeleniej Górze, 1969–1971 kierownik w MDK w Ruszowie, 1971–1974 pracownik administracyjny w Zakładzie Celulozy i Papieru w Świeciu n. Wisłą, 1974–1990 kierownik sklepu w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego, przew. KZ, IX 1980–VI 1981 członek MKZ tamże, 1980–1981 przew. KKK „S” Pracowników Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej, VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, od VI członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy ZR Dolny Śląsk (członek komisji branżowej), VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1 VII 1981 członek ZR, Krajowego Komitetu Wyborczego „S” przygotowującego I KZD, IX/X 1981 delegat na I KZD, 24 X 1981 na II WZD Województwa Legnickiego. VII–XII 1981 autor, redaktor i drukarz niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« KKK Pracowników Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej”.

14 XII 1981 zatrzymany i przesłuchany. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Głogowska”, „Zagłębie Miedziowe”, oraz książek, ulotek i kaset wideo Dziennika Telewizyjnego Jacka Fedorowicza. 1984–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy, współorganizator pielgrzymek na Jasną Górę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator spotkań z ludźmi kultury i nauki, niezależnych spektakli, m.in. Teatru Ósmego Dnia. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu i pracy.

7 IV 1989–VI 1990 współzałożyciel, przew. Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO „S” w Legnicy. 1990–1992 prezes Fast Sp. z o.o. tamże. 1990–2006 w ROAD/UD/UW/Partii Demokratycznej. 1990–1991 radny, prezydent Legnicy z listy KO, 1990–1991 założyciel, prezes Stowarzyszenia Gmin Gościnnych w Legnicy (gmin, na których terenie stacjonowały jednostki Armii Radzieckiej). 1991–1993 poseł na Sejm RP z listy UD. 1992–1995 właściciel Natalia Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Pokrywka w Legnicy, 1995–2000 kierownik ds. zbytu, dyr. NordPol Sp. z o.o. w Wilkowie. Od 2000 autor w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”. 2000–2003 założyciel, prezes Polskiego Stowarzyszenia Napojowego w Warszawie, od 2004 współzałożyciel, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego/Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań tamże. Od 2012 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Od 9 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Buldog/Kolumna.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry