Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Polak Wojciech

Wojciech Polak, ur. 22 II 1962 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia (1985), w 1994 doktorat, w 2004 habilitacja, od 2008 prof.

1985-2004 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, asystent, od 1994 adiunkt.

W X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS na Wydz. Humanistycznym UMK, następnie członek Zarządu Wydziałowego i Uczelnianego; w 1981 współpracownik KOWzP przy organizacji marszu w obronie więźniów politycznych 26 V 1981 w Toruniu; XI/XII 1981 jeden z przywódców studenckiego strajku solidarnościowego na UMK ze studentami radomskiej WSI.

W 1982 szef (z Grzegorzem Górskim) tajnego NZS UMK; 1982-1983 współzałożyciel, współorganizator druku, redaktor, autor w podziemnych pismach NZS: „Jeszcze Tym Razem”, „Pismo Akademickie”, „Gryf”, wznowionym „Immunitecie”, autor w piśmie „Rezonans” wydawanym przez podziemną „S” w Olsztynie; drukarz ulotek, krótko toruńskiej edycji „Tygodnika Wojennego”; od 1982 kolporter, współorganizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych na UMK; współorganizator manifestacji, akcji ulotkowych w Toruniu; w 1983 zbierał podpisy pod petycją podziemnej „S” ws. uwolnienia więźniów politycznych; 1986-1987 autor w toruńskim piśmie „Solidarność Walcząca”. 1987-1988 współzałożyciel Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego, współzałożyciel, redaktor pisma „Chrześcijański Ruch Społeczny”. IX 1987 – V 1988 na stypendium naukowym Svèrige Institutet w Sztokholmie. W 1988 wspierał odradzające się struktury NZS UMK, członek jawnej Komisji Uczelnianej „S” na UMK.

W VI 1989 w wyborach parlamentarnych członek z ramienia KO Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu. W 1989 w Stronnictwie Pracy, od 1990 w PC, 1990-1993 współzałożyciel, członek Zarządu, rzecznik prasowy PC w Toruniu; od 2004 w PiS. 2000-2005 (równolegle z UMK) nauczyciel historii w Collegium Marianum w Pelplinie; od 2004 pracownik Instytutu Politologii UMK, od 2005 na stanowisku prof., od 2009 w nowo utworzonym Wydz. Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2010 (równolegle z UMK) kierownik Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Autor wielu artykułów i książek z dawnej historii Polski, m.in. ''O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612'' (1995; 2008), ''O dobro wspólne i egzekucję praw. Sejm 1565 r. w Piotrkowie'' (2004) oraz z historii najnowszej, m.in.: ''Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na tle wydarzeń w kraju i regionie'' (1980-1982) (2001), monografii podziemnej „S” w Toruniu ''Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989)'' (2003), ''Dni protestu. Wydarzenia 1 i 3 Maja 1982 r. w Toruniu'' (2004), ''Anatomia agenta. Historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Karol” (1978-1983)'' (2005), ''Stan wojenny. Pierwsze dni'' (2006), ''Trudne lata przełomu. Szkice z historii najnowszej'' (2006), ''Śmiech na trudne czasy. Humor i satyra niezależna w stanie wojennym i w latach następnych (13 XII 1981 – 31 XII 1989)'' (2007; 2008), ''Szkice z najnowszej historii Torunia'' (2008), ''Wydawnictwo „Alternatywy”. Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej'' (2009), ''Sierpień nad Wisłą i Drwęcą. Strajki i protesty w Toruniu i województwie toruńskim latem 1980 r.'' (2010).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), medalem Pro Memoria (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry